Landstinget i Östergötland

Hälso- och sjukvård för asylsökande

Personer som är asylsökande i Sverige har rätt till vissa ekonomiska sjukvårds- och tandvårdsförmåner under den tid de väntar på att asylansökningarna ska behandlas. Endast vård som ges hos landstingets eller vårdavtalade vårdcentraler, landstingets sjukhus samt vid Folktandvårdens kliniker omfattas av förmånerna.

Barn och ungdomar som inte fyllt 18 år och som är asylsökande har rätt till all slags vård.

I Östergötland behöver du inte betala för sjukvård om du är under 20 år.


Vuxna asylsökande (de som fyllt 20 år) ska enligt beslut från Hälso- och sjukvårdsnämnden erbjudas en fullständig vård utifrån behov och på lika villkor helt utan åtskillnad mot svenska medborgare. Beslutet innefattar inte tandvård.

Asylsökande visar sin rätt till sjukvårdsförmåner genom att visa ett särskilt kort, LMA-kortet, som alla asylsökande får när de kommer till Sverige, alternativt det tillfälliga intyget som gäller till dess att personen fått sitt LMA-kort.
 
Papperslösa patienter
De som i dagligt tal benämns papperslösa är i huvudsak:

  • personer som sökt asyl och har fått avslag på ansökan men ändå valt att stanna i Sverige, ofta benämnda gömda
  • personer som kommit till Sverige utan att söka asyl och som vistas här mer eller mindre illegalt för att exempelvis arbeta
  • personer som kommit till Sverige på legala vägar men som söker vård utan att uppge sin riktiga identitet

Generellt rör det sig om personer som enligt gällande statliga bestämmelser inte har rätt att vistas i Sverige. Begreppet ”gömd flykting” finns inte, då en person med flyktingstatus har uppehållstillstånd i landet.
 
För så kallat gömda och papperslösa gäller följande:

  • Gömda och andra papperslösa barn, har rätt till samma vård som barn bosatta i Östergötland.
  • Gömda och andra papperslösa vuxna ska enligt beslut från Hälso- och sjukvårdsnämnden erbjudas en fullständig vård utifrån behov och på lika villkor helt utan åtskillnad mot svenska medborgare. Beslutet innefattar inte tandvård.