Landstinget i Östergötland

Kompletterande bestämmelser

Region Östergötlands kompletterande bestämmelser utgörs av avgifts- och ersättningsregler samt andra bestämmelser med giltighet över hela Region Östergötland som inte finns publicerade på annat sätt. Den praktiska hanteringen av ersättningar kan vara centraliserad till en enhet för hela Region Östergötland.

De bestämmelser som avses är:

- Ersättning till organdonatorer
- Bidrag till patienter med oxygenkoncentratorer
- Kostnad för journalkopior
- Ersättning för utskrivningsklara patienter