Landstinget i Östergötland

Öppen vård

Avgift för läkarbesök (kr)
På vårdcentral 200
- Hembesök av läkare 200
- Telefonrådfrågning, recept 0
- Via mobilt team 200
- Indirekt vårdbesök (via internet) 200
På sjukhus 200
- Första besök efter remiss från primärvård 0
- Preoperativ bedömning i öppenvård 200
- Telefonrådfrågning, recept 0
Privatläkare med ersättning från landstinget
- Allmänläkare 200
- Övriga läkare 200
- Första besök efter remiss från primärvården 0
- Telefonrådfrågning, recept    0
Barn och ungdom under 20 år 0
Vård enligt smittskyddslagen, STD mm 0
Avgift för sjukvårdande behandling
(hos annan än läkare)
Hos distriktssköterska
- på mottagning 200
- vid hembesök 200
- provtagning i stället för läkarbesök (även vid hembesök) 200
Hos kiropraktor och naprapat när vårdavtal med Region Östergötland gäller 200
Hos övriga vårdgivare (sjukgymnast, arbetsterapeut, kurator, psykolog med flera) och indirekt vårdbesök (via internet) 200
Barn och ungdom under 20 år 0
Patienter 85 år och äldre 0