Landstinget i Östergötland

Sluten vård

Är du inlagd på sjukhus, och får sluten vård, får du en faktura på vårdkostnaderna skickad hem till dig. Du kan välja att få fakturan sänd till en annan adress.

Har du sjuk- och aktivitetsersättning (tidigare förtidspension) och är under 40 år betalar du halv avgift under de första 30 vårddagarna vid varje vårdtillfälle. Är du värnpliktig eller intagen inom fångvården behöver du inte betala slutenvårdsavgifter. Är du student och har studiemedel från CSN behöver du inte betala någon avgift när du är inlagd på sjukhus. Du måste dock kunna visa CSN-intyg. Oavsett om du har sjuk- och aktivitetsersättning, är värnpliktig eller är student och har studiemedel måste du vid varje vårdtillfälle anmäla att du ska vara befriad från avgift.

För att få nedsättning eller befrielse från avgift måste du lämna in en blankett vid varje vårdtillfälle. Fråga vårdpersonalen om blanketten.

Avgift för sjukhusvård
När man är inlagd på sjukhus och är
under 20 år
0 kronor per dag
När man är inlagd på sjukhus och är
över 20 år men under 65 år
100 kronor per dag
När man är inlagd på sjukhus och
har fyllt 65 år
50 kronor per dag