Landstinget i Östergötland

Avgiftshandboken 2019

Patientavgifter och regler

Avgiftshandboken distribueras årligen till patientmottagningar med flera intressenter inom och utanför Region Östergötland. En ny utgåva kommer till varje årsskifte.

Avgiftshandboken 2019 >>>