Landstinget i Östergötland

E-frikort

Region Östergötland har infört e-frikort, en elektronisk hantering av högkostnadsskydd och frikort för besök i den öppna sjukvården i länet. Det finns en gräns för hur mycket du behöver betala för sjukvårdsbesök under en tolvmånadersperiod, ett högkostnadsskydd. Högkostnadsskyddet är 1150 kronor i Region Östergötland.

När du betalat 1150 kronor får du ett frikort för den återstående tiden av tolvmånadersperioden räknat från det första besöket.
Högkostnadsskyddet gäller även om du söker vård i andra landsting eller hos privata vårdgivare med ersättning från något landsting. Dagavgiften när du är inlagd på sjukhus ingår dock inte i högkostnadsskyddet. Inte heller ingår kostnader för hälsokontroller, vaccinationer, intyg och graviditetstester i högkostnadsskyddet.

För att få frikort måste du ha dina besök inregistrerade i e-frikortssystemet eller kunna uppvisa kvitton på betalda avgifter. Varje gång du gör ett besök i sjukvården kan du begära att få en stämpel i din stämpelremsa, men vi utfärdar inga nya stämpelremsor. Du får även din remsa stämplad eller ett besökskvitto om du vid ett besök inom Region Östergötland begär att få en räkning på din avgift.

Du kan också välja att få ett frikort giltigt ett helt år genom att betala mot faktura. Du kan då betala hela avgiften, 1150kr på en faktura eller välja att dela upp dina avgifter för att få ett frikort. Du betalar då en avgift per månad (fem eller tio månader) och får ett frikort hemskickat, giltigt från den dag du skrivit under en överenskommelse om delbetalning på vårdcentralen eller mottagningen.

Om du och mottagningen inte är överens om tillämpningen av högkostnadsskyddet kan du i första hand vända dig till Region Östergötlands kundtjänst för ekonomi- och patientfrågor , 010 - 103 22 88 och i andra hand till Region Östergötlands ledningsstab.

För läkemedel finns också ett högkostnadsskydd. Du betalar högst 2 350 kronor per tolvmånadersperiod för din receptbelagda medicin. Mer information om detta högkostnadsskydd kan du få på närmaste apotek.
Det finns inget högkostnadsskydd för hjälpmedel.

Klicka här för att läsa mer om elektronisk hantering av högkostnadsskyddet.