Region Östergötland

Beställa översättning

Region Östergötland har avtal med en leverantör av översättningstjänster. Följande översättningstyper kan avropas:

  • Rak översättning: Översättaren ska ha fackkunskap och hålla sig strikt till manus. Exempel på texter är forskningsrapporter, tekniska manualer, juridiska dokument, patientjournaler etc.
  • Anpassad översättning: Översättningen ska vara anpassad till manus, översättaren får inte stryka text eller skriva om utan att först kontakta avroparen/beställaren. Exempel på texter är pressreleaser och broschyrer.
  • Copyöversättning: Översättaren ska ta större hänsyn till budskapet än själva texten. Översättningen återspeglar känslan och tonen i originaldokumentet. Exempel på texter är annonser och kampanjer.

Vid behov av att beställa översättning, kontakta konsulten nedan, enligt avtal gällande från och med 1 oktober 2020.

 

Företag E-post Telefonnummer

Space360 AB
Vretensborgsvägen 
126 30 Hägersten

info@space360.se 08 449 23 90

 

Avtalsdatabasen TendSign

För mer information om avtalen, gå till avtalsdatabasen TendSign

Avtal inklusive bilagor finns från avtalsstart tillgängliga i avtalsförteckningen i TendSign. Sök på "UC-2019-44". Glöm inte citationstecken (””) när du söker på avtalsnumret.

Stöd och service

Har du frågor kan du också kontakta Region Östergötlands kundtjänst för stöd och service.
Stöd och Serviceportalen 
(tillgänglig för dig med tillgång till Region Östergötlands intranät)
Telefon 010-103 60 00