Region Östergötland

Beställa språktolk

Region Östergötland har avtal med tre leverantörer av tolkservicetjänster. Följande tolkservicetjänster kan avropas från samtliga leverantörer:
- Kontakttolkning
- Telefontolkning
- Videotolkning
- On-demandtolkning (ringer tolkar som sitter på ett callcenter)

Vid behov av att beställa språktolk kontakta i nämnd ordning konsulterna nedan, enligt avtal gällande från och med 1 oktober 2020.

Företag E-post Telefonnummer

1. Språkservice Sverige AB 
Box 17007
200 10 Malmö

info@sprakservice.se 0770 - 457 458

2. Transvoice Stockholms Tolkförmedling AB
Sveavägen 159
113 46 Stockholm

 

boka.ost@transcom.com 011-12 21 30
3. Språkpoolen Skandinavien AB info@sprakpoolen.se 010-177 07 00

 

För mer information om avtalen, gå till avtalsdatabasen TendSign.

Avtalsdatabasen TendSign

 Har du frågor kan du också kontakta Region Östergötlands kundtjänst för stöd och service

Stöd och service 
Telefon 010-103 60 00