Landstinget i Östergötland

Asylsökande och flyktingar i vården

På de här sidorna kan du som arbetar inom hälso- och sjukvården eller med asylsökande läsa mer om Region Östergötlands roll och ansvar i flyktingfrågan. Här hittar du också information om vad som gäller för asylsökande i vården, till exempel om riktlinjer, rutiner, avgifter och vård som erbjuds.

Det kommer fortfarande många asylsökande till Sverige och Östergötland. Migrationsverket har huvudansvaret för flyktingmottagandet. Region Östergötland ansvarar bland annat för att erbjuda hälso- och sjukvård till asylsökande och nyanlända.

Alla asylsökande vuxna och barn i Sverige ska erbjudas en kostnadsfri hälsoundersökning så snart som möjligt.

Asylsökande i Sverige har rätt till akut sjukvård och tandvård, och vård som inte kan anstå.

I Region Östergötland har asylsökande även rätt till fullständig vård på samma villkor som övriga invånare i länet. 

Asylsökande barn under 20 år i Östergötland får avgiftsfri hälso- och sjukvård på samma villkor som folkbokförda barn i länet.
 

Asylsökande i Östergötland har rätt till samma vård som invånarna i länet.

Kontaktperson


Analysgrupp - Flyktingar i vården

Analysledare
Catarina Löfstedt
E-post

Artiklar


2016-10-01

Nya avtal för tolkservicetjänster

2016-05-30
Handledning för registrering av LMA-kort i Cosmic

2016-03-15

Nu finns användbara fraser översatta till flera språk. 

2016-03-10
Kartläggningen av asylsökande i vården är klar.
Läs enkätsammanställningen.


2016-03-08
Barnmedicin avgör medverkan i åldersbestämning.

2016-03-04
Nytt på sidorna  
kommunikationsstöd
Med bland annat tolkkarta, vanliga fraser i översättning och biobanksinformation. 
Sjukreseinformationen har uppdaterats.

Länkar


Migrationsverket 

Vård och omsorg om flyktingar
(Socialstyrelsen)

Flyktingar i Sverige
(Folkhälsomyndigheten)