Region Östergötland

Avgifter i vården för asylsökande

Sjukvården är avgiftsfri för alla barn och ungdomar under 20 år i Region Östergötland och det gäller även asylsökande barn. 

För vuxna som är 20 år eller äldre kostar sjukvården olika beroende på om det är vård som kan anstå eller vård som inte kan anstå. Det är hälso- och sjukvårdspersonalen som bedömer vilken vård det rör sig om i varje enskilt fall.

Att det kostar olika beror på att svensk lagstiftning ger asylsökande, gömda och papperslösa rätt till lägre kostnader för en del vård som inte kan anstå. Samtidigt finns ett politiskt beslut lokalt i Region Östergötland som ger asylsökande här rätt till sjukvård på samma villkor som länsinvånarna. Det innefattar även vård som skulle kunna vänta.  

Vård som inte kan anstå (länk till Socialstyrelsen)

På 1177 Vårdguiden finns information från Region Östergötland om avgifter för hälso- och sjukvård, tandvård och läkemedel på recept. Längst ned på sidan finns informationen översatt till arabiska, dari, sorani, engelska, persiska, somaliska, sydkurdiska och tigrinja.

1177.se - avgifter för asylsökande