Region Östergötland

Ersättning

Ersättning för vård av asylsökande

Ersättning för vård av asylsökande ges till regionens sjukhus, till primärvården samt till Folktandvården. Ersättning ges även till privata vårdcentraler som har vårdavtal med Region Östergötland.

Mer information om ersättning för vård av asylsökande och kontaktuppgifter till asylsjukvården på patientkontoret. (länk till regionens intranät). 

Ersättning som asylsökande kan få för vård

Asylsökande kan ansöka om särskilt bidrag hos Migrationsverket för avgifter som betalats för vård och kostnader för läkemedel på recept.

Vid akut sjukvård kan asylsökande ansöka om ersättning för den del av avgiften som överstiger 50 kronor. Samma belopp gäller om du har behövt akut tandvård under förutsättning att Folktandvården inte hade öppet eller inte hade lediga tider när du behövde vården.

Exempel: Ett besök på akutmottagning kostar 200 kr. Mot uppvisande av faktura eller kvitto kan den asylsökande få 150 kr tillbaka från Migrationsverket. Det måste stå på kvittot eller fakturan att det är akutbesök, sätt enhetens stämpel och skriv ”Akutbesök”.

En asylsökande kan också ansöka om ersättning för kostnader för receptbelagda läkemedel som kostat mer än 50 kronor. När det gäller kvitton för läkemedel behöver receptspecifikationen lämnas in där namnet framgår.

Om utgifterna överstiger 400 kronor
Om en asylsökande person under sex månader har betalat mer än 400 kronor för läkarbesök, sjukresor, receptbelagda läkemedel och annan behandling som exempelvis sjukgymnastik, kan personen ansöka om särskilt bidrag. Migrationsverket kan då ersätta de kostnader som överstiger 400 kronor. För att få tillbaka pengar ska kvitton på avgifterna uppvisas (inte fakturor). När det gäller kvitton för läkemedel behöver receptspecifikationen lämnas in där namnet framgår.

Mer information finns på Migrationsverkets webbplats.