Region Östergötland

Flyktingmedicinskt centrum

Flyktingmedicinskt centrum (FMC) är en länsövergripande verksamhet inom Region Östergötland som arbetar med nyanlända och deras hälsa.

Flyktingmedicinskt centrum bedriver forskning, utveckling och kunskapsförmedling inom området migration och hälsa. Centrumet har tre verksamhetsgrenar som beskrivs på respektive webbsida. På sidorna finns även information till remittenter.

Medicinsk mottagning för nyanlända erbjuder alla asylsökande en hälsoundersökning som sker ute på vårdcentralerna i regionen. Vid vissa vårdcentraler med hög andel asylsökande sker hälsoundersökningarna regelbundet och i andra fall knyts kontakter med vårdcentralerna utifrån var den asylsökande bor.

Kris och traumamottagning behandlar framför allt posttraumatiskt stressyndrom (PTSD) efter remiss. Diagnoser och kriterier finns beskrivna på verksamhetens webbsida. En vanlig grupp som söker för oro är ensamkommande ungdomar och de kan vanligen hjälpas genom skola, anhöriga, vänner och sociala sammanhang.

Hälsokommunikatörerna har flyktingbakgrund och sjukvårdserfarenhet och fungerar som en länk mellan sjukvård och asylsökande. De kan bland annat utbilda sjukvårdspersonal i asylfrågor och vara stöd i frågor kring kulturmöten.