Region Östergötland

Hälsoundersökning

Alla asylsökande erbjuds en hälsoundersökning. Cirka 79 procent av de asylsökande i Östergötland tackar ja till erbjudandet.

Hälsoundersökningarna utförs av medicinsk mottagning för nyanlända inom Flyktingmedicinskt centrum (FMC) och sker ute på vårdcentralerna i regionen. Vid vissa vårdcentraler med hög andel asylsökande görs hälsoundersökningarna regelbundet och i andra fall knyts kontakter med vårdcentralerna utifrån var den asylsökande bor.

I hälsoundersökningen ingår en allmän undersökning samt viss provtagning. Om den asylsökande behov av ytterligare vårdkontakt skrivs remisser till respektive vårdinstans. Vilka prover som ingår finns beskrivet i dokumentet om hälsoundersökning nedan.

Väntetiderna till mottagningen är långa och en satsning på extra helgmottagningar pågår för att korta köerna.

Riktlinjer och länkar

Hälsoundersökning för nyanlända med avseende på smittsamma sjukdomar - riktlinje

Medicinsk mottagning för nyanlända, Flyktingmedicinskt centrum