Region Östergötland

LMA-kort och registrering

Ett LMA kort (Lagen om Mottagande av Asylsökande) är ett dokument som intygar att innehavaren är asylsökande och har rätt att vistas i landet under asylprocessen.

De första 30 dagarna gäller ett kvitto på asylansökan som tillfälligt LMA-kort. LMA kortet är giltigt upp till 9 månader, och förnyas så länge asylprocessen pågår. Sista siffran i LMA-kortets ID-nummer anger vilket kort ”i ordningen” det är. Giltighetstid framgår av kortet. LMA kortet är inte en ID-handling, men den asylsökande har sällan något annat som styrker identiteten, då deras pass förvaras på Migrationsverket

Den asylsökande måste alltid kunna visa upp ett LMA-kort vid kontakter med sjukvård och sjukresor för att inte behöva betala den faktiska kostnaden. Den asylsökande måste också själv hämta ut sitt LMA-kort på Migrationsverket i Norrköping.

Det är viktigt att LMA-kortets nummer och giltighetstid registreras i Cosmic eftersom det utgör debiteringsunderlag till ekonomiavdelningen. När man ska byta ut ett utgånget kort så ändrar man det befintliga och ska inte lägga till en ny rad.

Handledning vid registrering av LMA-kort i Cosmic.

Om ett LMA-kort inte kan uppvisas ska kopia tas på pass/id-handling och fakturera sedan den faktiskta kostnaden för vården, upplys patienten om att hämta ut sitt LMA-kort och att vi därefter kan justera fakturan.

Migrationsverkets information om LMA-kort.