Region Östergötland

Nytt och aktuellt

Asylsökande och flyktingar i vården

 

2016-03-07
Barnmedicin avgör medverkan i åldersbestämning

Region Östergötland medverkan vid medicinska åldersbestämningar av barn i flyktingrelaterade frågor skall vidarebefordras till regionens barnmedicinska kliniker som avgör medverkan från fall till fall.

Verksamhetsenheter och medarbetare inom Region Östergötland får förfrågningar om medverkan vid åldersbestämning av barn.

I avvaktan på nationella riktlinjer från Socialstyrelsen ska alla frågor av åldersbestämningar av barn i flyktingrelaterade frågor vidarebefordras till respektive barnmedicinska klinik som har att göra en bedömning från fall till fall.

Det innebär att regionens övriga verksamheter tillsvidare inte skall utföra medicinska åldersbestämningar.