Region Östergötland

Översätta material

Vill din verksamhet översätta ett material till andra språk?
Kontakta Region Östergötlands kommunikationsenhet för råd och hjälp.

Att översätta är ibland mer komplext än att göra en direkt översättning ord för ord. Människor har olika sätt att kommunicera och ta till sig information. Därför kan det vara bra att fundera över om text och bild fungerar i målgrupperna, om kulturella skillnader kan påverka, bildvalet och om det finns olika förförståelse om hälso- och sjukvården.

Kontakta Region Östergötlands kommunikationsenhet om du vill översätta ett material. På kommunikationsenheten finns kommunikatörer som yrkesmässigt arbetar med att utforma budskap och information till olika målgrupper.

Kontaktuppgifter till kommunikationsenheten i Region Östergötland.