Region Östergötland

Information på andra språk

Med de ökande flyktingströmmarna kommer också ett ökat behov av hälso- och sjukvårdsinformation på andra språk.

Ladda ner affischen om 1177.se/newinsweden>>>
 
 

Övergripande och nationell information om regler, rättigheter, fakta, sjukdomar och behandlingar tar Region Östergötland fram tillsammans med andra regioner och landsting till hälso- och sjukvårdens gemensamma webbplats 1177 Vårdguiden. Här finns många översättningar till andra språk och det kommer succesivt nya. 

På 1177 Vårdguiden finns information till nyanlända, till exempel en sida som heter New in Sweden som riktar sig till asylsökande. Det finns också information från Region Östergötland om vården för asylsökande. 

1177 Vårdguiden - New in Sweden
1177 Vårdguiden - other languages

Informationsblad från Region Östergötland på olika språk

På 1177 Vårdguiden finns ett informationsblad om vård i Östergötland för asylsökande. Det handlar om hälsoundersökningen som den asylsökande erbjuds efter ankomst till Sverige, hur asylsökande ska göra för att söka vård, var kontaktuppgifter till vården finns, avgifter i vården och information om tandvård.

Informationen ges till nya asylsökande i länet i samband med informationsmöten som Migrationsverket håller i, men lämpar sig också att ge till asylsökande som kommer till vårdcentraler och andra mottagningar inom vården.

Texten har översatts till arabiska, dari, engelska, persiska, somaliska, sydkurdiska, sorani och tigrinja. Dessa översättningar ligger längs ned på sidan i utskrivningsbara pdf-er.

1177 Vårdguiden - Vård i Östergötland för asylsökande.

Övrig information

Se även Kommunikationsstöd för översättningar av vanliga fraser.

Biobanksinformation på andra språk (biobanksverige.se)

Samhällsinformation (inklusive hälsa och vård) på andra språk  (Ny i Östergötland)

Samhällsinformation (inklusive hälsa och vård) på andra språk (informationsverige.se)