Region Östergötland

Samhällsinformation för nyanlända

Samhällsorientering på modersmål
På uppdrag av länets kommuner ansvarar Region Östergötland för samordning och genomförande av samhällsorientering på modersmål för alla flyktingar mellan 18 och 64 år som folkbokförts i Östergötland. Det är Regionbibliotek Östergötland som sköter detta uppdrag.

Samhällsorienteringen är en lagstadgad insats som sker på modersmål i dialogform och ska ges om minst 60 timmar. Region Östergötland ger 75 timmar.  Region Östergötlands hälsokommunikatörer medverkar vid en del av tillfällena.

Varje år deltar ungefär 1 400 personer i samhällsorienteringen.

Regionbibliotek Östergötland arbetar också med webbplatsen Ny i Östergötland som vänder sig till nyanlända som bor i Östergötlands län eller planerar att flytta hit. Webbplatsen fungerar som en guide till det svenska samhället och ger information om vart man kan vända sig med sina frågor.

Länsstyrelsernas portal för samhällsinformation till nyanlända
Länsstyrelserna har en portal för nyanlända som innehåller information på flera olika språk om det svenska samhället. Portalen heter informationsverige.se