Region Östergötland

Sjukresor

En asylsökande patient har rätt till sjukresa med taxi om patienten på grund av sitt hälsotillstånd/funktionsnedsättning inte klarar att resa med allmänna kommunikationer.

Sjukresa med taxi ska alltid beställas via särskild beställningscentral, enligt länk nedan.

Asylsökande patient som på grund av sitt hälsotillstånd eller sin funktionsnedsättning inte klarar att resa ensam har rätt att ta med sig en följeslagare vid sjukresa med taxi. Följeslagaren reser då gratis.

Behovet av sjukresa med taxi och eventuellt behov av följeslagare ska vid sjukresa från vården alltid intygas av vårdgivaren via ett blått sjukreseintyg.

Brist på eller avsaknad av allmänna kommunikationer, att man inte hittar eller språksvårigheter är inte skäl till att bevilja sjukresa med taxi.

För närvarande betalar en asylsökande patient inte någon egenavgift vid sjukresa med taxi. Detta efter ett tillfälligt beslut taget av Region Östergötland. (Lagstadgad egenavgift vid sjukresa för asylsökande patient är annars 40 kr/enkelresa.)

Vid bokning ska det framgå att det gäller en asylsökande person och patientens födelsedata samt LMA-nummer och kortets giltighetstid ska uppges vid beställningen. 

Information om sjukresor och hur du bokar.