Region Östergötland

Funktionsnedsättning och hjälpmedel

Personer med funktionsnedsättningar ska kunna leva ett oberoende liv med samma rättigheter, möjligheter, ansvar och skyldigheter som övriga människor i samhället. Kommuner och Region Östergötland ska bidra till att minska och förebygga hinder för människor med funktionsnedsättning och därigenom bidra till jämlikhet och full delaktighet för alla.


Förskrivning av hjälpmedel, Regelverk för hjälpmedelsförskrivning m.m.

Förskrivningsinformation


Övrig service

Tolkcentralen erbjuder tolkservice till döva, dövblinda och vuxendöva. Taltjänst vänder sig till personer med röst-, tal- eller språksvårigheter på grund av sjukdom eller medfödd skada.

Tolkcentralen
LINDAH - centrum för kommunikationshandikapp