Region Östergötland

Återlämning av hjälpmedel

Brukaren har ansvar för att återlämna hjälpmedel till kommun/Region Östergötland när behovet upphör eller förändras. Detta gäller även hjälpmedel som är förskrivna för användning i annan miljö än hemmet; till exempel i skolan. Hjälpmedlen ska vid återlämnandet vara rengjorda.
Hjälpmedel kan återlämnas, vardagar, på följande platser Återlämning av hjälpmedel

 

Har brukaren kontakt med Habiliteringen kan hjälpmedel återlämnas vid enhet i respektive länsdel.

Har brukaren svårt att själv, eller med hjälp av annan person, ordna med återlämning av sina hjälpmedel så kan personen köpa tjänsten "hämtning av hjälpmedel" hos hjälpmedelsleverantören, Sodexo Hjälpmedelsservice. De kommer då och hämtar hjälpmedlen. För mer information om tjänsten "hämtning av hjälpmedel" ring Sodexo Hjälpmedelsservice 013-277800 (vardagar).


Undantag
När det gäller återlämning av ögonstyrningsdator, elsäng, tippbrädor, ståstöd Spacemaker, elrullstol, komfortrullstol och hjullyft ska hämtning beställas från Sodexo Hjälpmedelsservice. Den transporten ska beställas av förskrivare och bekostas av kommun/Region Östergötland.

Vid nedmontering/återlämning av fast installerade hjälpmedel (porttelefon, duschbrits, taklyft) ska hjälpmedelsleverantören kontaktas. Nedmontering bekostas av kommun/Region Östergötland.


Flytt från Östergötland
Planerar en brukare att flytta från Östergötland ska personen i god tid ta kontakt med arbetsterapeut i kommun/Region Östergötland för dialog med nya hemkommun/landsting. I de flesta fall ska hjälpmedlen återlämnas innan flytt, ibland kan hjälpmedel tas över av nya kommunen/landstinget.

Har brukaren kontakt med Habiliteringen är det dit personen ska vända sig.