Region Östergötland

Bilanpassning

Om man som brukare/patient ansöker om bilanpassningsbidrag hos Försäkringskassan eller själv avser att bekosta en bilanpassning är det viktigt att före eventuella åtgärder ta kontakt med hjälpmedelsförskrivare och/eller länets hjälpmedelsleverantör.

Inga ingrepp eller anpassningar på personligt förskrivna hjälpmedel, t ex manuell eller elektrisk rullstol, får göras utan hjälpmedelsleverantörens godkännande.

Det är inte säkert att utföraren av bilanpassningar är medveten om detta, därför är det viktigt att brukaren/patienten själv bevakar detta.

Flera typer av rullstolsanpassningar, för att matcha olika bilanpassningar, är att betrakta som specialanpassningar och ska enligt gällande lagstiftning då också hanteras/dokumenteras och märkas upp enligt lag.

Om brukare/patient inte har en pågående kontakt med en hjälpmedelsförskrivare i folkbokförd kommun eller i Region Östergötland så kan kontakt tas med hemsjukvården i kommunen alternativt Hjälpmedelsservice i Östergötland vx 013-27 78 00, för dialog om planerad bilanpassning och eventuellt behov av rullstolsanpassning i samband med den.