Region Östergötland

Flytt från/till Östergötland

Flytt från Östergötland
En grundregel är att alla hjälpmedel, som har förskrivits från kommun/Region Östergötland, ska återlämnas innan man flyttar från länet. En ny behovsbedömning görs på nya bostadsorten.

Undantag kan dock oftast göras när det gäller individuellt anpassade hjälpmedel eller hjälpmedel som brukaren är i behov av i samband med flytten, t.ex. rullstol eller rollator. Brukaren ska då kontakta hjälpmedelsförskrivare i kommunen alternativt den Habilitering barnet har kontakt med. Tillsammans går man igenom vilka hjälpmedel som kan vara aktuella att ta med vid flytten (blankett som förskrivaren ska fylla i finns i Hjingis).

Förskrivaren skickar blanketten till Sodexo Hjälpmedelsservice som i sin tur har en dialog med ansvarig Hjälpmedelsenhet på nya bostadsorten, för godkännande av övertagande av dessa hjälpmedel. Om nya hemlänet inte vill ta över hjälpmedel som önskas tas med ska de återlämnas.


Flytt till Östergötland
Det åligger hemlandstinget att ta en kontakt med Sodexo Hjälpmedelsservice, Linköping för överenskommelse kring övertagande av hjälpmedel vid flytt till Östergötland.
Kommun/Region Östergötland har överenskommit med Sodexo Hjälpmedelsservice att överta de hjälpmedel som ingår i sjukvårdshuvudmannens hjälpmedelssortiment och regelverk. När det gäller övriga hjälpmedel skickas en förfrågan, alternativt en särskild prövning i ärendet till länets hjälpmedelskonsulter.