Region Östergötland

Flyttning av hjälpmedel

Brukaren har själv ansvar för att flytta personligt förskrivna hjälpmedel vid flytt inom bostad samt vid flytt till annan bostad inom länet.

Undantag: Vid behov av flyttning av el-säng och/eller fast installerade hjälpmedel (porttelefon, duschbrits, taklyft) får den av säkerhetsskäl endast utföras av de som kommun/Region Östergötland har avtal med. Brukaren faktureras en avgift, 1250:- per styck, för flyttning av dessa hjälpmedel. Om flera hjälpmedel flyttas samtidigt tas aldrig ut avgift för mer än tre hjälpmedel per flyttillfälle.
Det gäller såväl vid flytt till annan bostad, som vid flyttning av dessa hjälpmedel inom samma bostad när behov av ned- och uppmontering finns.

Brukaren kan själv beställa tjänsten "flyttning av säng" via Sodexo Hjälpmedelsservice, 013-27 78 00. 

För flyttning av fast installerade hjälpmedel ska brukaren kontakta arbetsterapeuten
i kommunen.      Rutin och Blankett