Region Östergötland

Förskrivningsrätt för hjälpmedel

enligt Regelverk för Hjälpmedelsförskrivning. 

Ansökan om förskrivningsrätt
Länets hjälpmedelskonsulter har i uppdrag att ta fram beslutsunderlag för personlig förskrivningsrätt enligt regelverk ovan.
Använd den blankett nedan, som passar in på ditt uppdrag.

Ansökan skickas till hjälpmedelskonsulten i respektive länsdel. Efter registrering skickar hjälpmedelsleverantören ett mail med en personlig kod till resp förskrivare/beställare.

Godkända förskrivare/beställare får informationsblad, Hjälpmedelskonsulterna informerar, via mail från resp hjälpmedelskonsult.

Återtagande av förskrivningsrätt
Samma blankett används för att återta förskrivningsrätt/beörighet att beställa hjälpmedel. Vid byte av arbetsplats är det viktigt att arbetsgivaren återtar behörigheten. Detta för att förskrivare som byter arbetsplats inte ska belasta fel kostnadsställe vid förskrivning till förråd, samt för att Region Östergötland och länets kommuner ska kunna söka fram korrrekt information vid fakturakontroll och uppföljning avseende förskrivningsmönster på person och enhet.