Region Östergötland

Hjälpmedelsgrupper

Länets fem hjälpmedelsgrupper
En grupp i varje länsdel, en länsövergripande grupp för Barn och ungdomshabiliteriingen samt en länsövergripande grupp för kommunikation (Kommunikationsteam: barn- och vuxen).

Syfte
Syftet med grupperna är att de ska vara ett bollplank till Hjälpmedelskonsulterna i samband med revidering av Regelverket för hjälpmedelsförskrivning.

Representation
Deltagarna ska vara frekventa hjälpmedelsförskrivare, vara uppdaterade avseende regelverk och rutiner på området gällande personligt förskrivna hjälpmedel samt ansvara för att ta in synpunkter/erfarenheter från och återkoppla gruppens arbete till kollegor.

Varje länsdelsgrupp består av ungefär 10 deltagare; arbetsterapeuter och sjukgymnaster/fysioterapeuter (i aktuella grupper även logoped) från olika verksamhetsområden inom kommun och Region Östergötland. Sammankallande och ordförande är hjälpmedelskonsult i respektive länsdel. Gruppernas arbete är rådgivande.