Region Östergötland

Rutin för utprovning av telefoneringshjälpmedel

 

Rutiner för utprovning och uppföljning av telefoneringshjälpmedel

Döv/grav hörselskada

Personer som enbart har behov av enklare hjälpmedel för elektronisk kommunikation

Anmälan till
Hörselvården

Görs av de länsövergripande teamen för gravt hörselskadade.

Förskrivare

Förskrivare vid Hörselvården ansvarar för utprovning, information, anpassning, utbildning, uppföljning och dokumentation i de delar som
avser elektronisk kommunikation.

Dövblind

Anmälan till
Hörselvården

Görs av det länsövergripande teamet för syn- och hörselskadade

Förskrivare

 

Förskrivare vid Hörselvården och Syncentralen ansvarar tillsammans för utprovning, information, anpassning, utbildning, uppföljning och dokumentation i de delar som avser elektronisk kommunikation.

 

Talskada och/eller språkstörning

Personer som enbart har behov av hjälpmedel för elektronisk kommunikation och
Personer som behöver komplettera befintligt kommunikationshjälpmedel med en funktion för elektronisk kommunikation

 

Anmälan till
Hörselvården

 

Vuxna: Görs av A och Lo inom Kommunikationsmottagningen på Rehabmedicinska kliniken US

 

Barn: Görs av A och Lo inom Länsteam för kommunikation på Habiliteringen NSC


 

Förskrivare

 

Förskrivare vid Kommunikationsmottagning/Länsteam för kommunikation  och Hörselvården ansvarar tillsammans för utprovning, information, anpassning, utbildning och dokumentation i de delar som avser elektronisk kommunikation.

För uppföljning ansvarar förskrivare inom Länsteam för kommunikation/ Kommunikationsmottagningen.