Region Östergötland

Hjälpmedelskonsulter

I Östergötland finns tre hjälpmedelskonsulter med ett gemensamt, länsövergripande uppdrag.

Helena Druid med placering i centrala länsdelen
Bente Björkman med placering i västra länsdelen
Cecilia Holmgren med placering i östra länsdelen

  
 
Uppdraget omfattar det hjälpmedelsområde som länets kommuner och Region Östergötland  har avtalat med hjälpmedelsleverantör.

Konsulternas huvuduppdrag är att arbeta för en likvärdig hjälpmedelsförsörjning inom Östergötland.

I arbetet ingår bland annat att:

  • bevilja förskrivningsrätt för hjälpmedel
  • vara stöd åt länets hjälpmedelsförskrivare i tolkning av sjukvårdshuvudmannens regelverk för hjälpmedelsförskrivning
  • definiera och kontinuerligt uppdatera vilka hjälpmedel som ska ingå i sjukvårdshuvudmannens ansvar
  • i samråd med sortimentsgrupper fastställa hälso- och sjukvårdshuvudmannens hjälpmedelssortiment 
  • årligen göra översyn av Hjälpmedelsguide och Förskrivningsanvisningar
  • ta fram beslutsunderlag vid Särskilda prövningar, det vill säga hjälpmedelsärenden utanför sjukvårdshuvudmannens fastställda hjälpmedelssortiment och/eller regelverk

 

Postadresser:

   
Hjälpmedelskonsult Hjälpmedelskonsult Hjälpmedelskonsult
Helena Druid Bente Björkman Cecilia Holmgren
Kommunrehab Hemsjukvården, Motala kommun Hemsjukvården, Norrköpings kommun
Ålerydsvägen 7 Södra Allén 17 Hantverkaregatan 51
58181 Linköping 59137 Motala 60181 Norrköping
Tfn 013-20 54 58 Tfn 0141-22 59 46 Tfn 011-15 61 73