Region Östergötland

Mötesanteckningar 2017-09-13

Mötesanteckningar från länsgemensamt Hjälpmedelsråd, onsdagen den 13 september, Västra sammanträdesrummet Regionhuset i Linköping


 

Närvarande

Erika Källman Lindblom, enhetschef Finspångs kommun
Bo Lundén, verksamhetsansvarig Motala kommun
Karin Andersson, verksamhetsansvarig rehab Linköpings kommun sekreterare dagens möte
Victoria Granath, verksamhetsansvarig Habiliteringen centrala länsdelen
Helena Druid, Hjälpmedelskonsult centrala länsdelen, representant i Länsbrukarrådet
Gunilla Karlsson, Hjälpmedelskonsult östra länsdelen ordförande dagens möte
Bente Björkman, hjälpmedelskonsult västra länsdelen
Boel Eklund, MAR kommunerna i västra länsdelen
Malin Visell, MAR Linköpings kommun

 

Anmält förhinder

Mona Krispinsson, ordförande länsgemensamma Hjälpmedelsrådet
Marie Pernhage Billenius, verksamhetsansvarig Rehab väst
Marie Donlau MAR Norrköpings kommun Hjälpmedelsrådets representant i Länsbrukarrådet
Marie Samuelsson, verksamhetsansvarig Rehabmedicinska kliniken US, Linköping

 

1. Ordförande öppnar dagens möte. Mötet inleds med en presentationsrunda.


2. Nationella Hjälpmedelsdagen 22 september. Norrköping, Motala och Mjölby anordnar aktiviteter. Program skickas ut till Hjälpmedelsrådet för spridning till chefer i respektive kommuner. Sodexo i Linköping planerar öppet hus med inriktning att vis och prova scootrar och cyklar.


3. Projektledaren för samordnad vårdplanering, Camilla Salomonsson, har anmält förhinder till dagens möte. MAR Malin Wisell visar Camillas bildspel samt ger informerar om pågående arbete med SVOP, samordnad vårdplanering.


4. Hjälpmedelskonsult informerar om nytt förskrivarstöd som ska införas för att användas vid uppföljning av förskrivning. Förskrivningsstödet är en strukturerad metod som hjälper förskrivare till beslut vid uppföljning och avslut. Information kommer att läggas ut på webbsidan.


5. Hjälpmedelsutredningen är avslutad och har lämnat ett betänkande SOU 2017:43 som gått ut på remiss till huvudmännen. Sista dag för remissvar är den 26 oktober.
Betänkandets sammanfattning återkommer för diskussion på dagordningen till nästa möte i Hjälpmedelsrådet.
Utredningen hittar du via länken nedan:
http://www.regeringen.se/49c8c5/contentassets/09ba8e1b70554a88a21c6450cc10af8e/sou-2017_43_webb_ta.pdf


6. Hur ska klagomål och synpunkter bemötas? Förskrivare upplever att mängden klagomål ökar. Fortsatt diskussion på nästa möte om vilken typ av ärende som är vanligt förekommande och på vilket sätt hanteringen ska ske och vad Hjälpmedelsrådet kan bistå med.

 

Nästa Hjälpmedelsråd: 16 november kl 10.00-12.00


 

Vid datorn Karin Andersson
verksamhetsansvarig Rehab Linköpings kommun