Region Östergötland

Reparation/service

Normal reparation/service av hjälpmedel ingår i den månadshyra sjukvårdshuvudmannen betalar till Sodexo Hjälpmedelsservice och är inget som behöver godkännas av förskrivare.

Det innebär att brukaren själv ska ringa till Sodexo Hjälpmedelsservices kundtjänst vid behov av reparation av sitt hyrhjälpmedel. Brukaren och HSodexo kommer då överens om när och var reparationen ska göras. I de fall Sodexo bedömer att rengöring behövs av ett hjälpmedel (t. ex. rullstol), för att möjliggöra reparation, fakturerar Sodexo brukaren för rengöringskostnaden.

Information om vart brukaren ska vända sig finns även på den skötselanvisning som sitter på hjälpmedlet vid leverans från Hjälpmedelscentrum.

Sodexo Hjälpmedelsservice är öppet vardagar klockan 8.00 - 16.30 och har telefonnummer 013-27 78 00.

Ovanstående gäller när hjälpmedel går sönder och ska repareras eller är i behov av service. Det gäller inte vid förändrade behov hos brukaren som föranleder någon form av anpassning/inställning av hjälpmedlet, montering av tillbehör eller byte av produkt. Då ska brukaren kontakta sin förskrivare, eftersom sådan åtgärd kräver en ny medicinsk bedömning.

Under den tid som reparation/normal funktionsservice görs på ett förskrivet hjälpmedel kan man från Sodexo få en ersättande produkt ur standardsortiment om reparationen tar mer än 3 arbetsdagar.

Ovarsam hantering/onormalt slitage
Reparationsbehov orsakade av onormalt slitage/ovarsam hantering får man som brukare själv bekosta. I samband med förskrivning av hjälpmedel rekommenderas du därför att se över ditt försäkringsskydd.

Jourtid för akut behov av reparation av hjälpmedel
Sodexo Hjälpmedelsservice har jourverksamhet för akuta reparationsbehov under lördagar, söndagar samt helgdagar mellan klockan 8.00 - 15.00. Reparation beställs genom att ringa tfn 013-27 78 00.