Region Östergötland

Rutiner och nedladdningsbara dokument

Dokument med en * finns översatta till arabiska, finska, engelska, persiska, serbiska, somaliska, spanska och sydkurdiska/sorani under respektive rubrik. 

Behörighet krävs för åtkomst till interna rutiner.

Asylsökande

Asylsökande- utländska personer som söker uppehållstillstånd

 

Arbetstekniska hjälpmedel

 

Förskrivning/uppföljning av arbetstekniskt hjälpmedel 

 

Överenskommelse med Sodexo om utbyte av hjälpmedel som kan vara arbetstekniskt hjälpmedel 

 

Elrullstol

Rutiner och checklistor för bedömning, samt årlig uppföljning

 

Fallskyddsmatta Downton Fall Risk Index (DFRI)

Flytt från / till Östergötland

 

Rutin

Flyttning av fast installerade hjälpmedel
och elsäng, avgift

 

Rutin                Blankett 

Förskrivningsrätt

Ansökan om förskrivningsrätt för hjälpmedel

 

Förskrivarstöd för uppföljning av förskrivning Modell för bedömning av uppföljningsbehov vid förskrivning av hjälpmedel

Gömda och papperslösa personer

Gömda och papperslösa personer som vistas i Östergötland


 

 HAB: Inventering av hjälpmedel 18 år

Rutin

Höftskydd Downton Fall Risk Index (DFRI)
Informationsblad

Hjälpmedelslån till brukare *

Brukaransvar - Utökad information *

Nervstimulator för smärtlindring (TENS) *

Kriminalvård/Rättspsykiatri

Arbetsgång vid förskrivning av hjälpmedel till brukare inom kriminalvård/rättspsykiatri

 

Lyftsele Informationsblankett för kontroll av lyftsele
Lån av hjälpmedel för tillfälligt bruk

Blankett: Lån av hjälpmedel för tillfälligt bruk

 

Offert/skriftligt avtal på hjälpmedel

Rutin avseende hjälpmedel på offert/skriftligt avtal 

Onormalt slitage/ovarsam hantering av hjälpmedel

Rutin avseende onormalt slitage/ovarsam hantering av hjälpmedel 

 

Regelverk för hjälpmedelsförskrivning

 

Hjälpmedelsguide och Förskrivningsanvisningar

 

 

Riksgymnasium

 

Reparation/anpassning av produkt hos elev på något av riksgymasierna

 

Skyddad identitet

 

Skyddad identitet
Specialanpassning

Rutin avseende beställning av Anpassning/specialanpassning

 

Stulet/förkommet hjälpmedel

Rutin avseende stulet eller på annat sätt förkommet hjälpmedel

 

Särskild prövning

 

Rutin och blankett för särskild prövning
TENS - information vid förskrivning

Nervstimulator för smärtlindring (TENS) *

 

Tyngdtäcke

Förskrivarstöd inför bedömning


Natt/dagbok: rutin och formulär 

Blankett för uppföljning av tyngdtäcke

Återlämning av hjälpmedel

Rutin avseende återlämning av hjälpmedel

 

Länk till dokument i Hjingis, Hjälpmedelscentrum (endast för förskrivare med behörighet)

Produktkatalog, guider och blanketter
t ex
Stulen/förkommen produkt
Skada på hjälpmedel/ovarsam hantering
Anmälan om utprovning
Anmälan om olyckstillbud
Hjälpmedel som önskas tas med vid flytt från Östergötland