Region Östergötland

Sortimentsgrupper

I sortimentsgrupperna samlas erfarenhet och kunskap från Sodexo Hjälpmedelsservice, länets hjälpmedelskonsulter samt från förskrivare, som i sitt arbete möter brukare med olika typer av funktionshinder.

Syftet med grupperna är att i samråd mellan parterna ta fram funktionella krav på produkter, utvärdera produkter samt att ta fram ett bra hjälpmedelssortiment för Region Östergötland och länets kommuner. Hjälpmedelssortimentet ska täcka de flesta behov inom sjukvårdshuvudmannens ansvarsområde, enligt fastställd HJälpmedelsguide och Förskrivningsanvisningar.
Ett fastställt sortiment möjliggör en bättre prisbild totalt inom hjälpmedelsområdet samt ger bättre ekonomi när det gäller reparationer, lagerhållning och återanvändning.

I gruppens uppdrag ingår även att kontinuerligt funktionsbeskriva, granska och utvärdera såväl nuvarande sortiment som nyheter. Gruppernas arbete ligger som grund för beslut om eventuella förändringar i sortiment.

Sortimentsgrupper:

  • ADL-hjälpmedel
  • Andningshjälpmedel
  • Barnhjälpmedel
  • Hemhjälpmedel och AD-madrasser
  • Kognition, larm, omgivningskontroll
  • Kommunikation
  • Rullstolar elektriska
  • Rullstolar manuella
  • Träningshjälpmedel, TENS
  • Övrig förflyttning

Har du som förskrivare erfarenheter/synpunkter som du önskar delge en viss sortimentsgrupp, var god vänd dig då till din representant i respektive hjälpmedelsgrupp. Förteckning över representanterna och deras kontaktuppgifter finns på Hjingis under sortimentsgrupper. Där hittar du även minnesanteckningarna.