Region Östergötland

Stulet eller förkommet hjälpmedel

Kommun/Region Östergötland kommer att kräva ersättning av brukaren vid stulet eller på annat sätt förkommet hjälpmedel.


Försäkring av hjälpmedel

Alla förskrivare uppmanas att rekommendera brukaren att se över sitt försäkringsskydd. Detta framgår även av det informationsblad som överlämnas till brukaren i samband med förskrivning av ett hjälpmedel. Frågan är viktig, fram för allt vid förskrivning av dyrare hjälpmedel som till exempel el-rullstolar. Försäkringen bör även täcka kostnaden för eventuella skador som brukaren själv förorsakar på annan person eller egendom.

Beslutet om att teckna försäkring eller inte, är brukarens (eller annan juridiskt ansvarig person) ansvar, så även när det gäller val av försäkring och försäkringsbolag. Försäkringsvillkor och utbud skiljer mellan de olika bolagen, varför förskrivaren inte bör rekommendera vare sig typ av försäkring eller försäkringsbolag. Kommun/Region Östergötland kan inte tvinga en brukare att försäkra sina hjälpmedel.

Rutin vid stulet eller på annat sätt förkommet hjälpmedel
Stöld bör alltid polisanmälas av brukaren, detta för att underlätta om hjälpmedlet hittas och lämnas in till polisen.

När en förskrivare får vetskap om att ett hjälpmedel har stulits eller på annat sätt förkommet, ska hon/han kontakta Sodexo Hjälpmedelsservice för att avsluta hyran, samt få kostnadsuppgifter på restvärdet för det aktuella hjälpmedlet. Detta ska göras via blanketten "Förkommen produkt" som finns på www.hjingis.se.  

Sodexo Hjälpmedelsservice avslutar hjälpmedlet/hyran och skickar tillbaka blanketten till förskrivaren/anmälaren, med ifyllda uppgifter om restvärdet. Förskrivaren har då ansvar för att informera brukaren om att han/hon kommer att faktureras för restvärdet samt att vidareförmedla den ifyllda blanketten till hjälpmedelskonsult i aktuell länsdel.
Hjälpmedelskonsulten skriver ett underlag för faktura till brukaren. Sodexo Hjälpmedelsservice debiterar betalningsansvarig enhet (kommun, habilitering eller klinik).