Region Östergötland

Tillfälligt hjälpmedelsbehov

Hjälpmedel för vistelse i fritidshus, för semesterresa och vid tillfällig vistelse på annat ställe än där brukaren är bosatt, samt hjälpmedel för att utöva sport, hobby och motion ligger utanför sjukvårdshuvudmannens ansvar och berättigar inte till lån av hjälpmedel. I dessa situationer är det den enskildes personliga ansvar att själv ombesörja och bekosta hyra/köp av eventuella hjälpmedel.

Har man tillfälligt behov av ett hjälpmedel i samband med  besök av hjälpmedelsanvändare har man som privatperson själv ansvar för att hyra eller köpa dessa.  Sodexo Hjälpmedelsservice, 013-27 78 90, hyr ut vissa hjälpmedel till privatpersoner.  Se Sodexo Hjälpmedelsservices hemsida