Region Östergötland

Utbildning för förskrivare

Introduktionsutbildning för at, sg/fy, log

Region Östergötland och länets kommuner anordnar, i samverkan med Sodexo Hjälpmedelsservice, några gånger per år en introduktionsutbildning för nya hjälpmedelsförskrivare. Alla som beviljas förskrivningsrätt för hjälpmedel i Östergötland ska delta i denna utbildning.

8.15-11.30  
Länets hjälpmedelskonsulter informerar om sjukvårdhuvudmannens regelverk:
Hjälpmedelsguide och Förskrivningsanvisningar

 

11.30-15.30   (inkl paus för egen lunch)      
Information om Sodexos verksamhet, standardsortiment, rutiner vid förskrivning, utbud av tjänster, Hjingis m.m.

 

Kommande utbildningstillfällen. 

Tisdag 9 mars (främst at och log)
Onsdag 10 mars (främst ft)

Tisdag 15 juni (främst at o log)
Onsdag 16 juni (främst ft)
Tisdag 22 juni (mixad grupp)

Tisdag 28 september (främst at o log)
Onsdag 29 september (främst ft)

Tisdag 30 november (mixad grupp)

 

  

För sjuksköterskor inom kommunal hälso- och sjukvård ordnas separata utbildningstillfällen vid behov, halvdag kl 13 -16. Meddela intresse till Sodexo Hjälpmedelsservice enligt nedan.

 

Utbildning för nya förskrivare med inriktning mot slemsugar anordnas vid behov. Utbildningen vänder sig främst till sjuksköterskor som provar ut/förskriver slemsugar.

 

Reaktiveringsutbildning
Kommun/Region Östergötland anordnar, i samverkan med Sodexo Hjälpmedelsservice, vid behov en reaktiveringsutbildning. Utbildningen är tänkt för redan aktiva förskrivare som har behov av att uppdatera sig inom hjälpmedelsområdet kring riktlinjer, rutiner m.m.
Nya utbildningstillfällen planeras vid behov.

 

Anmälan till ovanstående utbildningar:
Maila radgivning@hjmost.se  senast 2 veckor innan utbildningsdagen (begränsat antal platser). Uppge då ditt namn, arbetsplats, yrke och din mailadress. Du får en bekräftelse från Sodexo Hjälpmedelsservice innan utbildningsdagen.

 

Plats för ovanstående utbildningstillfällen: 
Sodexo Hjälpmedelsservice, Vimarkagatan 9, Linköping

 

 

Socialstyrelsens webbutbildning för hjälpmedelsförskrivare

Alla förskrivare ska även genomgå Socialstyrelsens webbaserade förskrivarutbildning.

Skaffa dig ett användarkonto, så du kan logga in och genomföra utbildningen Förskrivning av hjälpmedel - Stöd vid förskrivning av hjälpmedel till personer med funktionsnedsättning. Nya förskrivare ska skicka kopia på kursintyget till hjälpmedelskonsult i resp. länsedel.