Landstinget i Östergötland

LINDAH - kommunikation

LINDAH-Kommunikationsstöd Östergötland, är ett resurscentrum för personer med svåra tal-, språk- och/eller skrivsvårigheter på grund av olika funktionsnedsättningar. Vi gör utredningar i syfte att kompensera kommunikationssvårigheter, till exempel genom introduktion av metoder och/eller förskrivning av hjälpmedel. I vårt uppdrag ingår sedan 2012 även bedömning och rådgivning kring frågeställningar som berör både kommunikation och kognition. En del av vårt arbete består också av utbildnings- och utvecklingsarbete.

LINDAH består av:
- Länsteam Kommunikation, Habiliteringen i Linköping, barn och ungdom
- Kommunikationsmottagningen, Rehabiliteringsmedicinska kliniken på Universitetssjukhuset i Linköping

Våra samarbetspartners är bland annat Medicinsk Teknik Östergötland,
Sodexo Hjälpmedelsservice Östergötland, Sodexo hjälpmedelsservice och Specialpedagogiska skolmyndigheten, www.spsm.se

Hur kommer jag i kontakt med utredningsteamen inom LINDAH?

Är du under 18 år kontakta Länsteam Kommunikation.
Är du över 18 år kontakta Kommunikationsmottagningen, Rehabiliteringsmedicinska kliniken, US.
Information om respektive verksamhet finns på 1177.

För att komma på utredning krävs remiss.

Alternativ och kompletterande kommunikation
Bilder, symboler och samtalsapparater är exempel på alternativa och kompletterande kommunikationsredskap för personer som har svårt att tala och göra sig förstådda.

Alternativ telefoni
Text- och bildtelefoni, anpassad programvara för sms, e-post och chatt är exempel på hur man kan kommunicera på distans om man inte kan ringa med vanlig telefon.

Datorbaserade skrivhjälpmedel
Alternativa möss, specialtangentbord och olika programvaror kan ge personer med stora motoriska problem möjligheten att använda datorn för att skriva.

specialpedagogiska skolmyndigheten