Landstinget i Östergötland

Influensavaccination 2019-2020

Den årliga vaccinationen mot influensa startar den 19 november och mottagningen på vårdcentralerna pågår cirka tre veckor. 

Influensavaccination kostar 300 kronor men är avgiftsfri för personer som riskerar att bli allvarligt sjuka om de drabbas:

 • Personer som är 65 år och äldre
 • Gravida kvinnor i andra och tredje trimestern
  Folkhälsomyndigheten rekommenderar att frågan om vaccination tas upp inom mödrahälsovården tidigt i graviditeten. Gravida som inte ingår i någon annan riskgrupp rekommenderas vaccination efter graviditetsvecka 16 under höst-/vinterperioden då vaccinationer ges eftersom det är under den senare delen av graviditeten som de har en ökad risk för svår influensasjukdom. Gravida som även ingår i en annan riskgrupp (se nedan) rekommenderas vaccination även före graviditetsvecka 16.
 • Personer med kroniska sjukdomar:
  -
  kronisk hjärtsjukdom
  - kronisk lungsjukdom, såsom KOL och svår astma
  - andra tillstånd som leder till nedsatt lungfunktion eller försämrad hostkraft och sekretstagnation (till exempel extrem fetma, neuromuskulära sjukdomar eller flerfunktionshinder)
  - kronisk lever- eller njursvikt
  - diabetes mellitus
  - tillstånd som innebär kraftigt nedsatt immunförsvar på grund av sjukdom eller behandling.

Vaccination rekommenderas även till medarbetare och anhöriga som vårdar personer med kraftigt nedsatt immunförsvar eller vistas i samma hushåll som dessa.


Avgiftsfri vaccination för medarbetare

Alla medarbetare i Region Östergötland, även de som inte har patientkontakt, erbjuds avgiftsfri vaccination mot säsongsinfluensan.

Vaccinationen sker i första hand på den egna arbetsplatsen. Om du inte har möjlighet till vaccination på din egna arbetsplats kan du vaccinera dig på något av följande ställen:

OBS! Ta reda på kostnadsstället för den egna arbetsplatsen (som ska debiteras), samt skriv ut och fyll i formuläret "Frågeformulär inför vaccination, medarbetare" till höger inför vaccineringen. 

Vaccination på vårdcentralen

För medarbetare som vill gå till primärvården gäller samma tider som för vaccinering av övriga, se 1177.se/influensa.

Vaccination på Vaccinationsmottagningen US

Vaccinationsmottagninen på US erbjuder följande tider för medarbetarvaccination under hösten 2019.

Vaccination på Infektionsmottagningen ViN

Höstens drop-in-tider på infektionsmottagningen ViN har passerat.

Vid behov av influensavaccination vänligen beställ tid vid infektionsmottagningarna i Linköping/Norrköping eller via din vårdcentral.

 

Vaccination på mottagningsenheten LiM

Höstens drop-in-tider på Mottagningsenheten på Lasarettet i Motala har passerat. 

Vid behov av influensavaccination vänligen beställ tid vid infektionsmottagningarna i Linköping/Norrköping eller via din vårdcentral.


Vaccination på företagshälsovården

Företagshälsovården erbjuder också vaccination av Region Östergötlands medarbetare. Chef beställer vaccination via företagshälsovårdens beställningsportal. Kostnaden för vaccination är 165 kronor exklusive vaccinkostnad enligt avtal. Insatsen faktureras via företagshälsovården.