Landstinget i Östergötland

Influensavaccination 2018-2019

Den årliga vaccinationen mot influensa startade den 6 november och mottagningen på vårdcentralerna pågick till den 22 november.

Arbetet med att omfördela influensavaccin mellan vårdcentralerna i Östergötland fortsätter. Än så länge råder ingen brist i Region Östergötland men tillgången är begränsad. Vi vaccinerar från och med den 11 januari återigen alla som önskar.


Inom slutenvården finns vaccindoserna vid infektionsklinikerna i Linköping och Norrköping. På så vis kan reservationer av doser göras för specifika behov. Bland annat öronmärks ett antal doser för gravida, som löpande kommer in i vecka 16 och därmed betraktas som riskgruppspersoner. 


Tider för medarbetarvaccination

Medarbetarvaccination är gratis. Ta med dig ditt e-tjänstekort och ifyllt frågeformulär.


Vaccinationsmottagningen på Universitetssjukhuset i Linköping

Inga fler drop-in-tider, kontakta för tidbokning.


Vaccinationsmottagningen på Vrinnevisjukhuset i Norrköping
Inga fler drop-in-tider, kontakta för tidbokning.


Medicinska specialistkliniken på Lasarettet i Motala

Inga fler drop-in-tider. Kontakta Ann-Sofie Urdal, tel. 478 85, för tidbokning.
 

 

Influensavaccination kostar 300 kronor men är avgiftsfri för personer som ingår i följande riskgrupper:

 • Personer som är 65 år och äldre
 • Gravida kvinnor i andra och tredje trimestern
  Folkhälsomyndigheten rekommenderar att frågan om vaccination tas upp inom mödrahälsovården tidigt i graviditeten. Gravida som inte ingår i någon annan riskgrupp rekommenderas vaccination efter graviditetsvecka 16 under höst-/vinterperioden då vaccinationer ges eftersom det är under den senare delen av graviditeten som de har en ökad risk för svår influensasjukdom. Gravida som även ingår i en annan riskgrupp (se nedan) rekommenderas vaccination även före graviditetsvecka 16.
 • Personer med kroniska sjukdomar:
  -
  kronisk hjärtsjukdom
  - kronisk lungsjukdom, såsom KOL och svår astma
  - andra tillstånd som leder till nedsatt lungfunktion eller försämrad hostkraft och sekretstagnation (till exempel extrem fetma, neuromuskulära sjukdomar eller flerfunktionshinder)
  - kronisk lever- eller njursvikt
  - diabetes mellitus
  - tillstånd som innebär kraftigt nedsatt immunförsvar på grund av sjukdom eller behandling.

Vaccination rekommenderas även till medarbetare och anhöriga som vårdar personer med kraftigt nedsatt immunförsvar eller vistas i samma hushåll som dessa.


Avgiftsfri vaccination för medarbetare

Alla medarbetare i Region Östergötland, även de som inte har patientkontakt, erbjuds avgiftsfri vaccination mot säsongsinfluensan. Vaccinationen sker antingen på den egna arbetsplatsen, på vårdcentralen, Vaccinationsmottagningen US eller via företagshälsovården.

OBS! Ta reda på kostnadsstället för den egna arbetsplatsen (som ska debiteras), samt skriv ut och fyll i formuläret "Frågeformulär inför vaccination, medarbetare" till höger inför vaccineringen.

Vaccination på vårdcentralen

För medarbetare som vill gå till primärvården gäller samma tider som för vaccinering av övriga, se 1177.se/influensa.

Vaccination på Vaccinationsmottagningen US

Vaccinationsmottagningen på US erbjuder följande tider  för medarbetarvaccination under hösten 2018.

Vaccination på företagshälsovården

Företagshälsovården erbjuder också vaccination av Region Östergötlands medarbetare. Chef beställer vaccination via företagshälsovårdens beställningsportal. Kostnaden för vaccination är 165 kronor exklusive vaccinkostnad enligt avtal. Insatsen faktureras via företagshälsovården.

 

 

Riktlinjer

Riktlinje för influensavaccination 2018-2019


Riktlinje för influensavaccination i ordinärt och särskilt boende 2018-2019

 


Frågeformulär

Frågeformulär inför influensavaccination (pdf, öppnas i nytt fönster)

Frågeformulär inför influensavaccination, medarbetare (pdf, öppnas i nytt fönster)


Manualer 

Handledning vårdkontakt vid influensavaccination (pdf, öppnas i nytt fönster)


Manual för sjuksköterskor (pdf, öppnas i nytt fönster)


Manual för vårdadministratörer (pdf, öppnas i nytt fönster)


 

Länkar

Smittskydd Östergötland (influensaläget, statistik, information med mera)

Information från Region Östergötland på 1177.se 
 
Vaccin mot influensa (Folkhälsomyndigheten)

Rekommendationer om influensavaccination till riskgrupper

(Folkhälsomyndigheten)