Landstinget i Östergötland

Influensavaccination 2020-2021

Den årliga vaccinationen mot influensa startar den 3 november (vecka 45) på vårdcentralerna och pågår till 28 februari.

Denna sida uppdateras löpande under hösten 2020.

Med anledning av covid-19 så kommer inte influensavaccinationen kunna genomföras helt som tidigare eftersom det är viktigt att skydda riskgrupper. 

I år har Region Östergötland inte möjlighet att erbjuda influensavaccination till personer som är under 65 år och inte har någon av de sjukdomar eller tillstånd då vaccination mot influensa rekommenderas. Dessa individer rekommenderas att vända sig till privata aktörer som erbjuder vaccination mot influensa. Syftet är att säkerställa att vårdcentraler och andra vårdenheter har tillräckligt med vaccin till de personer med ökad risk att blir allvarligt sjuka av influensan samt vård- och omsorgspersonal.

Personer som rekommederas vaccin:

 • Personer som är 65 år och äldre
 • Gravida kvinnor i andra och tredje trimestern
  Folkhälsomyndigheten rekommenderar att frågan om vaccination tas upp inom mödrahälsovården tidigt i graviditeten. Gravida som inte ingår i någon annan riskgrupp rekommenderas vaccination efter graviditetsvecka 16 under höst-/vinterperioden då vaccinationer ges eftersom det är under den senare delen av graviditeten som de har en ökad risk för svår influensasjukdom. Gravida som även ingår i en annan riskgrupp (se nedan) rekommenderas vaccination även före graviditetsvecka 16.
 • Personer med kroniska sjukdomar:
  -
  kronisk hjärtsjukdom
  - kronisk lungsjukdom, såsom KOL och svår astma
  - andra tillstånd som leder till nedsatt lungfunktion eller försämrad hostkraft och sekretstagnation (till exempel extrem fetma, neuromuskulära sjukdomar eller flerfunktionshinder)
  - kronisk lever- eller njursvikt
  - diabetes mellitus
  - tillstånd som innebär kraftigt nedsatt immunförsvar på grund av sjukdom eller behandling.
 • Hushållskontakter samt sjukvårdspersonal som arbetar nära personer med kraftigt nedsatt immunförsvar.
 • All annan personal inom vård och omsorg som arbetar nära patienter och omsorgstagare med ökad risk för allvarlig influensa, exempelvis på särskilda boenden och inom hemtjänst.

Influensavaccination är avgiftsfri för personer som är 65 år och äldre, gravida, hushållskontakter och personer med vissa kroniska sjukdomar enligt ovan.

 


Alla medarbetare erbjuds nu influensavaccination


Från den 1 december erbjuds alla medarbetare i Region Östergötland vaccination mot säsongsinfluensan, även de som inte har patientkontakt. Vaccinationen pågår till den 28 februari och är kostnadsfri för alla medarbetare.

En inventering har gjorts av hur många vaccindoser för influensa som finns kvar på vårdenheter och vårdcentraler inom Region Östergötland. Bedömningen är att det finns tillräckligt för att kunna vaccinera personer i riskgrupper samt regionanställda medarbetare.

Vaccination i första hand på den egna arbetsplatsen

Vaccinationen sker i första hand på den egna arbetsplatsen. Om du inte har möjlighet till vaccination på din egna arbetsplats kan du vaccinera dig på något av följande ställen:

OBS! Ta reda på kostnadsstället för den egna arbetsplatsen (som ska debiteras), samt skriv ut och fyll i formuläret "Frågeformulär inför vaccination, medarbetare" till höger inför vaccineringen. 

Vaccination på vårdcentralen

Administrativ personal kan boka en tid genom att ringa sin vårdcentral. Vissa vårdcentraler erbjuder även möjligheten att boka tid på 1177.se.

Vaccination på US och Vrinnevisjukhuset

Medarbetare på US och ViN kan boka tid för influensavaccination på 1177.se från och med 3 november. Det erbjuds inga drop-in tider denna säsong.

För att boka tid klicka på någon av länkarna nedan. Under rubriken "Våra e-tjänster" välj "Boka tid direkt". Logga sedan in med bank-id och följ instruktionerna.

Boka tid för vaccination på US

Boka tid för vaccination på Vrinnevisjukhuset

Vaccination på Lasarettet i Motala

Respektive verksamhet/enhet ansvarar för vaccineringen av sin personal. Det erbjuds inga drop-in tider denna säsong.

Vaccination på företagshälsovården

Företagshälsovården erbjuder också vaccination av Region Östergötlands medarbetare. Chef beställer vaccination via företagshälsovårdens beställningsportal. Kostnaden för vaccination är 165 kronor exklusive vaccinkostnad enligt avtal. Insatsen faktureras via företagshälsovården.