Landstinget i Östergötland

Influensavaccination 2018-2019

Den årliga vaccinationen mot influensa startar den 6 november. I år har alla vårdcentraler öppen vaccinationsmottagning tisdag, onsdag och torsdag klockan 13-16 vecka 45-47.

Influensavaccination kostar 300 kronor men är avgiftsfri för personer som ingår i följande riskgrupper:

 • Personer som är 65 år och äldre
 • Gravida kvinnor i andra och tredje trimestern
  Folkhälsomyndigheten rekommenderar att frågan om vaccination tas upp inom mödrahälsovården tidigt i graviditeten. Gravida som inte ingår i någon annan riskgrupp rekommenderas vaccination efter graviditetsvecka 16 under höst-/vinterperioden då vaccinationer ges eftersom det är under den senare delen av graviditeten som de har en ökad risk för svår influensasjukdom. Gravida som även ingår i en annan riskgrupp (se nedan) rekommenderas vaccination även före graviditetsvecka 16.
 • Personer med kroniska sjukdomar:
  -
  kronisk hjärtsjukdom
  - kronisk lungsjukdom, såsom KOL och svår astma
  - andra tillstånd som leder till nedsatt lungfunktion eller försämrad hostkraft och sekretstagnation (till exempel extrem fetma, neuromuskulära sjukdomar eller flerfunktionshinder)
  - kronisk lever- eller njursvikt
  - diabetes mellitus
  - tillstånd som innebär kraftigt nedsatt immunförsvar på grund av sjukdom eller behandling.

Vaccination rekommenderas även till medarbetare och anhöriga som vårdar personer med kraftigt nedsatt immunförsvar eller vistas i samma hushåll som dessa.

Medarbetare i Region Östergötland erbjuds avgiftsfri vaccination
Alla medarbetare i Region Östergötland, även de som inte har patientkontakt, erbjuds avgiftsfri vaccination mot säsongsinfluensan. Vaccinationen sker antingen på den egna arbetsplatsen, på vårdcentralen eller vaccinationsmottagningen.

För medarbetare som vill gå till primärvården gäller samma tider som för vaccinering av övriga, se 1177.se/influensa.

Vaccinationsmottagningen på US erbjuder följande tider för medarbetarvaccination.

Företagshälsovården erbjuder också vaccination av Region Östergötlands medarbetare. Chef beställer vaccination via företagshälsovårdens beställningsportal. Kostnaden för vaccination är 165 kr exklusive vaccinkostnad enligt avtal. Insatsen faktureras via företagshälsovården.

Fyll i och ta med detta formulär till din vaccination: 
Inför influensavaccination

 

 

 

 

Riktlinjer och länkar

Riktlinjer för influensavaccination 2018-2019 kommer inom kort.

 


Frågeformulär inför vaccination (pdf, öppnas i nytt fönster)

Frågeformulär inför influensavaccination, medarbetare


Smittskydd Östergötland (influensaläget, statistik, information med mera)

Information från Region Östergötland på 1177.se 
 
Vaccin mot influensa (Folkhälsomyndigheten)

Rekommendationer om influensavaccination till riskgrupper

(Folkhälsomyndigheten)