Landstinget i Östergötland

Influensavaccination 2017-2018

Den årliga vaccinationen mot influensa startar den 7 november. Anledningen till att vaccinationen läggs i november är att den ska ha kvar sin maximala skyddseffekt även i januari-februari då influensan oftast slår till.

Influensavaccinationen är avgiftsfri för personer som ingår i följande riskgrupper:

Personer som är 65 år och äldre

Gravida kvinnor i andra och tredje trimestern
Folkhälsomyndigheten rekommenderar att frågan om vaccination tas upp inom mödrahälsovården tidigt i graviditeten. Gravida som inte ingår i någon annan riskgrupp rekommenderas vaccination efter graviditetsvecka 16 under höst-/vinterperioden då vaccinationer ges eftersom det är under den senare delen av graviditeten som de har en ökad risk för svår influensasjukdom. Gravida som även ingår i en annan riskgrupp (se nedan) rekommenderas vaccination även före graviditetsvecka 16.

Personer med kroniska sjukdomar:

  • kronisk hjärtsjukdom
  • kronisk lungsjukdom, såsom KOL och svår astma
  • andra tillstånd som leder till nedsatt lungfunktion eller försämrad hostkraft och sekretstagnation (till exempel extrem fetma, neuromuskulära sjukdomar eller flerfunktionshinder)
  • kronisk lever- eller njursvikt
  • diabetes mellitus
  • tillstånd som innebär kraftigt nedsatt immunförsvar på grund av sjukdom eller behandling.

Vaccination rekommenderas även till personal och anhöriga som vårdar personer med kraftigt nedsatt immunförsvar eller vistas i samma hushåll som dessa.

Medarbetare i Region Östergötland erbjuds avgiftsfri vaccination

Alla medarbetare i Region Östergötland, även de som inte har patientkontakt, erbjuds avgiftsfri vaccination mot säsongsinfluensan. Vaccinationen sker antingen på den egna arbetsplatsen, på vårdcentralen eller vaccinationsmottagningen.

För medarbetare som vill gå till primärvården gäller samma tider som för vaccinering av övriga, se 1177.se/influensa.

Vaccinationsmottagningen på US erbjuder följande tider för medarbetarvaccination.

Fyll i och ta med detta formulär till din vaccination: 
Inför influensavaccination. 

 

För övriga grupper kostar influensavaccination 300 kronor.

 

 

Riktlinjer och länkar

Riktlinjer för influensavaccination 2017-2018 (Dokumenta)

 


Frågeformulär inför vaccination (pdf, formuläret finns även på 1177.se)

Frågeformulär inför influensavaccination, medarbetare


Smittskydd Östergötland (influensaläget, statistik, information med mera)

Information från Region Östergötland på 1177.se 
 
Vaccin mot influensa (Folkhälsomyndigheten)

Rekommendationer om influensavaccination till riskgrupper

(Folkhälsomyndigheten - OBS! Uppdaterad)