Landstinget i Östergötland

Influensavaccination 2020-2021

Den årliga vaccinationen mot influensa startar den 3 november (vecka 45) på vårdcentralerna och pågår till den 28 februari.

Denna sida uppdateras löpande under hösten 2020.

Med anledning av covid-19 så kommer inte influensavaccinationen kunna genomföras helt som tidigare eftersom det är viktigt att skydda riskgrupper. Samtliga vårdcentraler kommer att erbjuda möjligheten att boka tid för vaccination, i första hand via 1177.se eller genom att ringa vårdcentralen. Lokala anpassningar görs för att undvika trängsel och drop-in-tider organiseras med möjlighet till fysisk distans.

Personer som rekommederas vaccin:

 • Personer som är 65 år och äldre
 • Gravida kvinnor i andra och tredje trimestern
  Folkhälsomyndigheten rekommenderar att frågan om vaccination tas upp inom mödrahälsovården tidigt i graviditeten. Gravida som inte ingår i någon annan riskgrupp rekommenderas vaccination efter graviditetsvecka 16 under höst-/vinterperioden då vaccinationer ges eftersom det är under den senare delen av graviditeten som de har en ökad risk för svår influensasjukdom. Gravida som även ingår i en annan riskgrupp (se nedan) rekommenderas vaccination även före graviditetsvecka 16.
 • Personer med kroniska sjukdomar:
  -
  kronisk hjärtsjukdom
  - kronisk lungsjukdom, såsom KOL och svår astma
  - andra tillstånd som leder till nedsatt lungfunktion eller försämrad hostkraft och sekretstagnation (till exempel extrem fetma, neuromuskulära sjukdomar eller flerfunktionshinder)
  - kronisk lever- eller njursvikt
  - diabetes mellitus
  - tillstånd som innebär kraftigt nedsatt immunförsvar på grund av sjukdom eller behandling.
 • Hushållskontakter samt sjukvårdspersonal som arbetar nära personer med kraftigt nedsatt immunförsvar.
 • All annan personal inom vård och omsorg som arbetar nära patienter och omsorgstagare med ökad risk för allvarlig influensa, exempelvis på särskilda boenden och inom hemtjänst.

Influensavaccination är avgiftsfri för personer som är 65 år och äldre, gravida, hushållskontakter och personer med vissa kroniska sjukdomar enligt ovan. För övriga är kostnaden 300 kronor. 


Avgiftsfri vaccination för medarbetare

Alla medarbetare i Region Östergötland, även de som inte har patientkontakt, erbjuds avgiftsfri vaccination mot säsongsinfluensan.

Tillfälligt stopp av personalvaccination inom Region Östergötland


Beslut har tagits att tillfälligt stoppa influensavaccinationen av personal inom Region Östergötland under perioden 19 november-1 december. Personal inom kommunen och medarbetare som tillhör en medicinsk riskgrupp kan fortfarande vaccineras.

Syftet är att säkerställa att vårdcentraler och andra vårdenheter har tillräckligt med vaccin kvar för att kunna vaccinera så många som möjligt av personer 65 år och äldre samt medicinska riskgrupper under de kommande två veckorna i november. 

En ny inventering kommer att göras i början av december ifall det är aktuellt att erbjuda medarbetare vaccination därefter. Mer information kommer i samband med det.