Landstinget i Östergötland

Influensavaccination 2021-2022

Sidan har nu uppdaterats inför säsongen 2021–2022 och uppdateras löpande under hösten.

Årets influensavaccination startar 9 november för personer i riskgrupp


Vaccinationen mot säsongsinfluensa startar den 9 november 2021 (vecka 45). Under pågående pandemi är det viktigt att uppnå en hög vaccinationstäckning mot influensa bland personer i riskgrupp samt vård- och omsorgspersonal för att skydda personer som riskerar svår sjukdom på grund av influensainfektion. Likt förra året prioriteras personer från 65 år och uppåt, samt riskgrupper, till att börja med.

Prioriteringsordning och tidplan hösten 2021:

 • Vecka 45-47 erbjuds följande grupper vaccination: personer 65 år och äldre, medicinska riskgrupper under 65 år samt hushållskontakter till personer med kraftigt nedsatt immunförsvar. För personer i särskilt boende för äldre kan influensavaccination påbörjas 1-2 veckor innan ordinarie start 9 november.
 • Personal i hälso- och sjukvård samt omsorg som jobbar nära riskpatienter erbjuds vaccin med start 22 november (vecka 47), administrativ personal i Region Östergötland erbjuds vaccin med start 6 december. Läs mer om vaccination för medarbetare i Region Östergötland.
 • Allmänheten kan erbjudas vaccination från 6 december (vecka 49) mot en kostnad på 300 kr. 

Personer som rekommederas vaccin:

 • Personer som är 65 år och äldre
 • Gravida kvinnor i andra och tredje trimestern
  Folkhälsomyndigheten rekommenderar att frågan om vaccination tas upp inom mödrahälsovården tidigt i graviditeten. Gravida som inte ingår i någon annan riskgrupp rekommenderas vaccination efter graviditetsvecka 16 under höst-/vinterperioden då vaccinationer ges eftersom det är under den senare delen av graviditeten som de har en ökad risk för svår influensasjukdom. Gravida som även ingår i en annan riskgrupp (se nedan) rekommenderas vaccination även före graviditetsvecka 16.
 • Personer med kroniska sjukdomar:
  kronisk hjärtsjukdom
  - kronisk lungsjukdom, såsom KOL och svår astma
  - andra tillstånd som leder till nedsatt lungfunktion eller försämrad hostkraft och sekretstagnation (till exempel extrem fetma, neuromuskulära sjukdomar eller flerfunktionshinder)
  - kronisk lever- eller njursvikt
  - diabetes mellitus
  - tillstånd som innebär kraftigt nedsatt immunförsvar på grund av sjukdom eller behandling.
 • Hushållskontakter samt sjukvårdspersonal som arbetar nära personer med kraftigt nedsatt immunförsvar.
 • All annan personal inom vård och omsorg som arbetar nära patienter och omsorgstagare med ökad risk för allvarlig influensa, exempelvis på särskilda boenden och inom hemtjänst.

Influensavaccination är avgiftsfri för personer som är 65 år och äldre, gravida, hushållskontakter och personer med vissa kroniska sjukdomar enligt ovan.