Region Östergötland

Influensasamordnare

Influensasamordnarnas roll är att hålla ihop länsdelens aktiviteter kring influensavaccination, till exempel samla in vårdcentralernas mottagningstider för annonsering och förmedla information om beställning av vaccin, rutiner och kommunikationsinsatser.

Primärvårdscentrum inklusive privata vårdcentraler

Marie Vängstam
Telefon: 010-103 05 51
E-post: marie.vangstam@regionostergotland.se

Pernilla Bergström
Telefon: 010-103 05 82
E-post: pernilla.bergstrom@regionostergotland.se

Närsjukvården i Finspång

Pernilla Joelsson
Telefon: 010-104 24 44
E-post: pernilla.joelsson@regionostergotland.se