Region Östergötland

Information om betalningsformer

Efter en anmälan mot Region Östergötland har JO granskat utformningen av regionens information om betalning av patientavgifter och kommit fram till att den är missvisande. Regionen fick i november 2015 kritik av JO för detta och förtydligar nu att det går att betala även med kontanter. 

Efter en dom från Högsta förvaltningsdomstolen är det klarlagt att regioner och landsting måste kunna ta emot kontant betalning av patientavgifter. I Region Östergötlands information om betalning av patientavgifter framgår inte detta och regionen har därför fått kritik av JO.

Enligt JO går det bra att informera om att det är ett önskemål att betalning görs med bankkort, via faktura eller med autogiro men önskemålet måste formuleras på ett sätt så att det inte råder några tvivel om att det är möjligt att betala även med kontanter.

”När regionen informerar om betalningsalternativen kan inte möjligheten att betala med kontanter utelämnas”, skriver JO i sin kritik.

Region Östergötland fortsätter att förorda betalning med kort i första hand och i andra hand med autogiro eller faktura. Den främsta anledningen till det är hänsyn till säkerhet och arbetsmiljö för medarbetare och även för patienter och kunder. Möjligheten att betala kontant ska framgå i alla sammanhang då det informeras om betalformer.

Förtydliganden i patientkommunikation
Region Östergötland kommer i mars och april månad 2016 att förtydliga patientkommunikationen på följande sätt:

I kallelser kommer information om möjliga betalningsformer att slopas helt. Formuleringen ”Vi ser helst att du betalar med bankkort, faktura eller autogiro tas bort istället för att kompletteras med ”Du kan även betala kontant”. Skälet till detta är att kallelserna redan idag innehåller en stor mängd information som kan vara svår att överblicka.

I patientinformation på webben och i övrig skriftlig information ska formuleringen ”Vi ser helst att du betalar med betalkort, faktura eller autogiro” kompletteras med ”Du kan även betala kontant”.

Det ska inte finnas några anslag om kontantstopp, att kontanter inte tas emot eller enbart med texten att kontantfri betalning önskas.

Eventuella anslag ska utformas med komplett information:

Exempel: ”Vi ser helst att du betalar med betalkort, faktura eller autogiro. Du kan även betala kontant.”

Exempel: ”Betala helst med betalkort. Det går även att betala via faktura, autogiro eller kontant.”

Exempel: ”Vi ser helst att du betalar med betalkort. Det går även att betala via faktura eller autogiro. Det finns möjlighet att betala kontant.

I muntlig information ska önskemålet om betalning med betalkort, faktura eller autogiro framföras och det ska även då vara tydligt för patienten att det är möjligt att betala kontant.

Hantering av kontanter
Det är respektive produktionsenhet som hanterar olika former av kassor, betalkortsterminaler och kontanter som ansvarar för att mer detaljerade regler, specifika för var enhet, finns nedskrivna, att berörda medarbetare känner till reglerna och har signerat att de tagit del av informationen.

Mer information finns i dokumentet Anvisningar för dagskassa, betalkort och handkassa.

Frågor och funderingar

Frågor om anvisningar för dagskassa, betalkort och handkassa hänvisas till Annika Hjertkvist, redovisningschef.
annika.hjertkvist.nilsson@regionostergotland.se

Frågor om juridik hänvisas till Kada Karlsson, regionjurist.
kada.karlsson@regionostergotland.se