Landstinget i Östergötland

KBT på nätet

För vårdpersonal

 

tjej vid dator 

Den här informationen vänder sig till dig som arbetar inom vården.

Vad är KBT?

KBT är en behandlingsform som hjälper individer att förstå hur tankar, känslor och beteenden hänger ihop och hur dessa faktorer i sin tur påverkar måendet. Vid KBT-behandling jobbar man systematiskt med strategier och verktyg för att komma tillrätta med besvär som t ex oro, ångest, depression, sömnsvårigheter och stress. KBT grundar sig på ett vetenskapligt synsätt, där forskning och utveckling av psykologisk behandling ständigt pågår. Behandlingarna är oftast kortvariga, 5-10 sessioner. Patienten förväntas vara aktiv och genomföra hemuppgifter mellan sessionerna. KBT-behandlingen baseras på en beteendeanalys som innehåller insamling av relevant information, analys, hur problemen uppstått samt vad det är som vidmakthåller problemen.

KBT på nätet

KBT på nätet innebär att patienten på egen hand arbetar med ett strukturerat självhjälpsmaterial via nätet och samtidigt har tillgång till individuellt anpassat stöd av en professionell behandlare. Det är en säker och evidensbaserad behandlingsmetod som utvecklats inom ett flertal olika områden. Behandlingen pågår ofta mellan 8 och 10 veckor. 

Samtliga behandlingsprogram innehåller kunskapsavsnitt som förmedlas via text, filmer och ljudfiler. Till varje avsnitt hör hemuppgifter och arbetsblad som patienten arbetar självständigt med och som behandlaren ger återkoppling på en gång per vecka via textmeddelanden i behandlingsplattformen Stöd och behandling (SOB). 

Innan behandlingen startar träffar behandlaren patienten för en ingående bedömning av patientens tillstånd och lämplighet för internetbehandling. Efter det tas beslut om behandlingsstart. Efter behandlingen sker ett uppföljande avslutssamtal, där behandlingstiden sammanfattas och en plan framåt görs.

De flesta vårdcentraler och ungdomshälsor i Östergötland erbjuder behandlingsprogram för ångest/oro, stress, depression och sömnsvårigheter. Behandlingen ingår i 1177 Vårdguidens e-tjänster.

Film om KBT på nätet
Så här går det till. Information till patienter och invånare.

 

Information på 1177.se om KBT på nätet för vuxna 

Information på 1177.se om KBT på nätet för unga

Aktuellt

[2020-10-02]

Artikel i Forskning och Utveckling  om Livsbalansen - stress och återhämtning 

 

[2020-10-02]

Artikel i hälsotecken om Livsbalansen - stress och återhämtning 

 

[2020-01-02]

Reportage om KBT på nätet SVT Öst

 

Länkar

 
Om stöd och behandling (SKL) 

Behandling via internet har i forskning visat sig ha lika god effekt som traditionell behandling för ett flertal tillstånd.