Region Östergötland

Aktuellt

 

 

IKBT-utbildning, barn och unga finns nu som onlineutbildning

 

Just nu pågår arbete med att ställa om våra utbildningar till onlineutbildning. Näst på tur är IKBT-vuxen-utbildningen som är under utveckling och planeras vara färdig under hösten. Läs mer under fliken "Utbildning".

 

Nyhetsbrev KBT på nätet 

 

Nyhetsbrev iKBT augusti 2020

 

Skatta Ditt Mående införs 

 

Skatta ditt mående, digital självskattning i Stöd och behandling införs under hösten 2020 och kommer ersätta Registrera Mående som används i dagsläget. Alla IKBT-behandlare som arbetar med vuxna kommer onlineutbildas i det nya programmet.

 

Nya IKBT-dokumentationsmallar

 

Nu är de nya IKBT-dokumentationsmallarna klara att börja användas. Alla IKBT-behandlare som arbetar med IKBT kommer få onlineutbildnig i användandet av de nya mallarna.

 

Livsbalansen - stress och återhämtning

 

 Kvinna vid laptop

 

Livsbalansen - stress och återhämtning breddinförs våren 2020 i Östergötland, Kalmar och Jönköping. Behandlingsprogrammet riktar sig till patienter med svårare stressbesvär som anpassningsstörning och utmattningssyndrom.

Just nu erbjuds påbyggnadsutbildning, onlineutbildning till IKBT-behandlare som ska börja användanda behandlingsprogrammet. Läs mer under fliken utbildning (vuxen).