Region Östergötland

KBT på nätet för vuxna

ung kvinna med bärbar dator

De flesta vårdcentraler och ungdomshälsor i Östergötland erbjuder behandlingsprogram för ångest/oro, stress, depression och sömnsvårigheter.

Vad innebär KBT på nätet med behandlarstöd?

Behandlingen innebär att patienten arbetar med ett strukturerat självhjälpsmaterial som bygger på kognitiv beteendeterapi (KBT).

Samtliga behandlingsprogram innehåller kunskapsavsnitt som förmedlas via text, filmer och ljudfiler.

Under behandlingstiden har patienten regelbunden kontakt med sin egen behandlare för vägledning och stöd. Till varje avsnitt hör hemuppgifter och arbetsblad som patienten arbetar självständigt med och som behandlaren ger återkoppling på. Kommunikation mellan behandlare och patient sker i regel en gång per vecka via textmeddelanden i behandlingsplattformen Stöd och behandling (SOB).

Behandlingsprogrammet är uppdelat i sex till åtta avsnitt (beroende på behandlingsprogram) och patienten arbetar normalt sett i en takt om ett avsnitt per vecka.

Innan behandlingen startar träffar behandlaren patienten för en ingående bedömning av patientens tillstånd och lämplighet för internetbehandling. Efter det tas beslut om behandlingsstart.

För behandlaren tar det i snitt cirka 10-20 minuter per vecka att följa patientens behandling, ge återkoppling samt ge tillgång till nästa avsnitt.

Förutsättningar för deltagande

  • Patienten är över 18 år (kan användas från 16 år efter mognadsbedömning).
  • Patienten är motiverad och beredd att arbeta självständigt med självhjälpsavsnitt.
  • Patienten har utrymme att avsätta cirka 30 minuter/dag för arbete med behandlingsprogrammen under cirka 8-10 veckor.
  • Patienten har viss datorvana och tillräckligt goda kunskaper i svenska för att tillgodogöra sig innehållet i behandlingsprogrammet.
  • Patienten har tillgång till dator/platta med internetuppkoppling.
  • Patienten har inga betydande kognitiva svårigheter.
  • Patienten har inte pågående missbruk/riskbruk av alkohol/droger.
  • Innan KBT på nätet rekommenderas till patienten har ställningstagagande gjorts kring eventuell somatisk orsak till patientens mående.