Region Östergötland

Material för behandlare

Det här materialet är riktat till dig som arbetar med IKBT-behandling inom Region Östergötland.

 

Manual för IKBT-behandlare

(Aktuell) Manual IKBT-behandlare SOB (pdf)

(Äldre) Manual IKBT-behandlare SOB (pdf) Finns kvar under en övergångsperiod.

 

Inloggning Designverktyget/utbildningsenheten

Länk: https://dv.personal.sob.1177.se (inloggning personal)

Länk: https://dv.sob.1177.se/ (inloggning testpatient)

Inloggning i Stöd och Behandling vid "skarpa" behandlingar

Direktlänk: https://personal.sob.1177.se/ (inloggning personal)

Länk till huvudsida inloggning: Stöd och behandling INERA, Inloggning Vårdpersonal, välj Förvaltning och Inloggning för personal  

 

Rutindokument för iKBT

Rutindokument för iKBT, exempeldokument (Word) Spara ner dokumentet först, sedan kan du titta på det och göra ändringar i din egen version.

Rutin internetbaserad KBT-behandling Barn och Unga, exempeldokument (Word) Spara ner dokumentet först, sedan kan du titta på det och göra ändringar i din egen version.

 

Material, IKBT vuxen 

Patientinformation om KBT på nätet - vuxna (pdf)

Inloggningsinstuktion Stöd och behandling för invånare (länk Dokumenta) 

Logga in i 1177.se med Freja eID Plus (pdf)

Patientinformation om KBT på nätet för vuxna på 1177.se 

 

Material, IKBT barn och unga

Information till unga och anhöriga vid uppstart (pdf)

Patientinformation om KBT på nätet - barn och unga (pdf)

Inloggning i Stöd och behandling för invånare (pdf)

Logga in i 1177.se med Freja eID Plus (pdf) 

Föräldrastöd Ångesthjälpen Ung, information till behandlare (pdf)

Patientinformation till barn och unga på 1177.se