Region Östergötland

SOB behörighets- och dataadministratör

Information till behörighetsadministratörer i Stöd- och behandlingsplattformen.

 

Manual för behörighetsadministratör/data-administratör

Manual för behörighetsadministratör/data-administratör (länk till Dokumenta)

 

IKBT-behandlare som slutar på enhet

  • När IKBT-behandlare slutar på enheten är det viktigt att behandlarens ärenden avslutas eller överförs till annan behandlare och att behandlarens behörigheter i SOB inaktiveras.
  • Ni behöver också höra av er till funktionsbrevlådan internetbehandling@regionostergotland.se och meddela att behandlaren slutar alternativt byter enhet.
  • Se vidare i Checklistan "Behandlare som slutar på enhet" i behandlarmanualen som finns under fliken KBT på nätet för vuxen/behandlarmaterial.

FAQ för Behörighets- och dataadministratör

Se manual Behörighets-och dataadministratör SOB.

När jag ska lägga in behörighet för en ny behandlare står det att ”medarbetaruppdrag saknas”

  1. Ange hela HSA-id enligt följande: SE2321000040-XXXX.
  2. Enhetens LBA kan vända sig till HSA-katalogen för att tillse att medarbetaren har rätt medarbetaruppdrag med syfte Vård och behandling med behörighet för nationella tjänster.

Hur uppdaterar man uppgifter för personal i SOB? (Namn, mailadresser etc.)

Dessa uppgifter hämtas automatiskt från HSA-katalogen så om något inte stämmer får enhetens HSA-administratör kontakta HSA-katalogen.