Region Östergötland

Starta upp KBT på nätet på ny enhet

 

För att erbjuda KBT på nätet krävs att:

  • Enhetens KBT-behandlare har genomgått regionens 2-dagarsutbildning. Läs mer om utbildningen under Utbildning och metodstöd, under rubriken KBT på nätet för vuxna respektive KBT på nätet för barn och unga.

  • Anslutning till Stöd och behandllingsplattformen finns. Här kan du läsa mer om Stöd och behandling i nya verksamheter (länk till Dokumenta)

  • Startsäkringsmöte har hållits på enheten samt rutindokument finns upprättat.

Enheter som är intresserade av att erbjuda KBT på nätet kan läsa mer här:

Riktlinje IKBT (länk till Dokumenta)