Region Östergötland

Support

Tekniska problem i Stöd och behandling

Vid tekniska problem i användandet av Stöd och behandling ber vi dig att i första hand prova nedanstående åtgärder (se FAQ längre ner på sidan). 

Om det inte fungerar att lösa det själv är du välkommen att ta kontakt med Stöd och serviceportalen/ Ange Stöd och behandling som ärende. 

 

Teknisk support inloggning för patient på 1177.se

Patienter som har problem med inloggning i 1177 kan få hjälp på 1177.se 

 

Rekommenderade webbläsare

För att arbeta som vårdgivare i Stöd och behandling rekommenderas webbläsaren Explorer/Edge.

För Designvertyget/utbildningsenheten rekommenderas webbläsaren Chrome.

 

FAQ (vanliga frågor) vid användande av Stöd och behandling

 

Fel vid inloggning i Stöd och behandling eller Designverktyget

 
Det står ”Ett fel har inträffat vid inloggningen”

 1. Ta ut SITHS-kort/e-tjänstekort.
 2. Eventuellt rensa ”cacheminnet” i webbläsaren (se nedan).
 3. Stäng webbläsaren helt och öppna den igen.
 4. Stoppa in kortet och logga in på nytt.

Rensning av webbläsarens cacheminne

 1. När du har webbläsaren öppen tryck kortkommando (ctrl+shift+delete).
 2. Ta bort/rensa webbhistorik.
 3. Stäng webbläsaren och öppna den igen och prova att logga in.
 4. Ibland behöver detta upprepas flera gånger och ibland behöver man även starta om datorn.

Det står ”Webbsidan kan inte visas” när jag försöker logga in.

 1. Stäng ner webbläsaren.
 2. Ta ut SITHS-kort/e-tjänstekort.
 3. Sätt i kortet på nytt.
 4. Högerklicka på NetID-ikonen nere till höger, välj Läs in kortet på nytt.
 5. Avvakta cirka en minut så att kortet hinner läsas in ordentligt.
 6. Gå därefter in på inloggningssidan och testa att logga in på nytt.
 7. Om felet kvarstår, starta om datorn och prova på nytt.
 8. Testa att logga in på en annan dator, om det fungerar så ligger felet lokalt på datorn. Ring Stöd och service för support.

Fel som uppstår efter inloggning

Det står ”Sidan finns inte”/”Något gick fel, underliggande tjänster svarar inte”/”Något gick fel formulärmotorn verkar inte svara”

 1. Ladda om sidan genom att trycka F5 eller ctrl F5
 2. Logga ut och stäng webbläsaren
 3. Logga in på nytt i Stöd och behandling eller Designverktyget
 4. Om problemen kvarstår ring Stöd och service för support.

Kan jag som behandlare logga in i SOB från externt nätverk?

Ja, det krävs bara att du har ett fungerande SITHS-kort (och NetiID installerat) med kortläsare kopplat till den dator du sitter vid. (Du ska ej logga in via Citrix)

Patienten kan inte arbeta med sin modul på grund av tekniska problem.

 1. Sätt modulen som avklarad.
 2. Gå in i Avklarade och sätt modulen som aktuell igen - spara. Kontakta Stöd och serviceportalen om detta inte fungerar.

Patienten folkbokförd i ett annat län, kan moment i Stöd och behandling startas ändå?

Ja det fungerar att starta moment på patient som bor i annat län.

 • Enhetens administratör för personalverktyget i 1177 kan öppna upp för kommunikation med utomlänspatient för mottagningen.
 • Då patienten registreras i Cosmic fungerar ev. debitering som vanligt, faktura skickas automatiskt till hemlandstinget.

Kan min patient som är utomlands fortsätta att jobba med momentet i SOB?

Tekniskt sett är det möjligt att logga in via 1177 vårdguidens e-tjänster med sitt BankID även utomlands. Men det är viktigt att ta hänsyn till patientsäkerheten och huruvida detta är en lämplig åtgärd.