Landstinget i Östergötland

Utbildning (Barn)

Grundutbildning för nya behandlare, KBT på nätet, barn och unga 13-18 år

Utbildningen är en vidareutbildning för KBT-behandlare som arbetar med barn och unga inom barnhälsor, ungdomshälsor och BUP i Region Östergötland. Utbildningen omfattar en onlineutbildning med tillägg av individuellt stöd av kurshandledare. Kursen innehåller såväl teoretiska som praktiska moment där deltagaren får träning i att behandla barn och unga med hjälp av programmet Ångesthjälpen Ung via behandlingsplattformen Stöd och behandling (SOB). I kursen ingår även genomgång av Måendekollen Ung, digitala självskattningsformulär kopplat till IKBT.

Utbildningsmanual

Länk: Utbildningsmanual IKBT Barn och Unga (tydlig beskrivning av innehåll och upplägg)

Utbildningskostnad

Kostnad för onlineutbildning med individuellt stöd 1000 kr

Kommande utbildningar

Utbildning startas individuellt och löpande under hela terminen. 

Anmälan till utbildning 

Anmälan till utbildningen sker via Kompetensportalen.

Länk till anmälan för Regionpersonal: Anmälan utbildning, unga, intern personal

Länk till anmälan för Extern personal: Anmälan utbildning, unga, extern personal

Som ett komplement till anmälan behöver även blanketten bakgrundsfrågor inför utbildning fyllas i och skickas till internetbehandling@regionostergotland.se 
Efter att blanketten mottagits meddelas besked om definitiv utbildningsplats.

 

Påbyggnadsutbildning för erfarna IKBT-behandlare Barn och Unga

 

IKBT Barn och Unga, Måendekollen Ung, dokumentationsmallar, påbyggnadskurs, E-utbildning

Kostnad: ingen avgift

Starta E-utbildningen genom att anmäla dig nedan:

Anmälan: Interna medarbetare Region Östergötland (länk till Kompetensportalen)

Anmälan: Externa medarbetare (privata enheter) (länk till Kompetensportalen)

 

 

 

 

Utbildningsmanual IKBT Barn och Unga (nya behandlare)

 

Utbildningsmanual IKBT Barn och Unga (PDF)