Landstinget i Östergötland

Utbildning (Vuxen)

Utbildning för nya behandlare, KBT på nätet

Utbildningen är en vidareutbildning för KBT-behandlare som arbetar med vuxna i Region Östergötland. Efter utbildningen kan behandlaren arbeta med programmen Stresshjälpen, Sovhjälpen, Ångesthjälpen, Depressionshjälpen och Oroshjälpen via behandlingsplattformen Stöd och behandling (SOB). För mer information se kursplanen i högra spalten.

Utbildningskostnad

Utbildningen kostar 1000 kr/deltagare.

Kommande utbildningar

I dagsläget pågår arbete med att bygga en onlineutbildning med individuellt deltagarstöd. När det finns möjlighet att starta utbildningen kommer information finnas på denna sida.

Anmälan till utbildning

Anmälan till utbildningen sker via Kompetensportalen och länk kommer finnas tillgänglig här nedan så fort utbildningskonceptet är klart.

Som ett komplement till anmälan behöver även blanketten bakgrundsfrågor inför utbildning fyllas i och skickas till internetbehandling@regionostergotland.se

Efter att blanketten mottagits meddelas besked om definitiv utbildningsplats.

 

Påbyggnadsutbildning för erfarna behandlare IKBT Vuxen 

 

IKBT Skatta ditt Mående, Påbyggnadskurs, E-utbildning

Kursen riktar sig till erfarna IKBT-behandlare i Stöd och behandling. Kursen går igenom användandet av programmet Skatta ditt mående (digitala formulär) inom ramen för IKBT. Kursen går också igenom användandet av IKBT-dokumentationsmallar.

Kostnad: ingen avgift

Starta E-utbildningen genom att anmäla dig nedan:

Anmälan: Interna medarbetare Region Östergötland (länk till Kompetensportalen)

Anmälan: Externa medarbetare (privata enheter) (länk till Kompetensportalen)

 

 

Livsbalansen - stress och återhämtning, påbyggnadsutbildning E-utbildning

Utbildningen innehåller fördjupning kring diagnostik, behandlingsprinciper och arbetslivsrehabilitering vid stressrelaterad ohälsa. Deltagaren får introduktion till i IKBT-programmet ”Livsbalansen- stress och återhämtning” och har efter utbildningen möjlighet att använda behandlingsprogrammet. Vidare ges information om resultat från de behandlingsstudier som gjorts på programmet. Praktisk träning i programmet behöver ske på egen hand i Stöd och behandlingsplattformen efter utbildningen.

Här kan du läsa mer om e-utbildningen Livsbalansen stress och återhämtning (PDF)

Förkunskaper

Utbildningen riktar sig till erfarna IKBT-behandlare som arbetar med IKBT för vuxna i Stöd och behandlingsplattformen.

Kostnad

Utbildningen är kostnadsfri.

Anmälan

Anmälan/start av E-utbildningen sker via Kompetensportalen.

Länk till anmälan intern personal (anställd i Region Östergötland) Livsbalansen anmälan intern personal (länk till Kompetensportalen)

Länk till anmälan extern personal (EJ anställd i region östergötland) Livsbalansen anmälan extern personal (länk till Kompetensportalen)