Landstinget i Östergötland

KBT via nätet

KBT via nätet innebär att patienten på egen hand arbetar med ett strukturerat självhjälpsmaterial via internet och samtidigt har tillgång till individuellt anpassat stöd av en professionell behandlare. Det är en säker och evidensbaserad behandlingsmetod som utvecklats inom ett antal olika områden.

De flesta vårdcentraler och ungdomshälsor i Östergötland erbjuder behandlingsprogram för ångest/oro, stress, depression och sömnsvårigheter. Behandlingen ingår i 1177 Vårdguidens e-tjänster.

Film om KBT via nätet
Så här går det till. Information till patienter och invånare.


Välkommen att ta kontakt med oss på Internetbehandling i Östergötland om du har frågor eller vill ha mer information: Internetbehandling@regionostergotland.se
 


 

Aktuellt


[2016-09-28]

KBT-behandling via nätet utökas

[2016-05-18]
Fler kan få KBT-behandling mot ångest via nätet

[2015-11-26]
KBT via nätet erbjuds från årsskiftet

Länkar


Om stöd och behandling (SKL) 

1177.se - om KBT via nätet

 

Behandling via internet har i forskning visat sig ha lika god effekt som traditionell behandling för ett flertal tillstånd.