Landstinget i Östergötland

KBT på nätet

 

Vad är KBT?

KBT är en behandlingsform som hjälper individer att förstå hur tankar, känslor och beteenden hänger ihop och dessa faktorer i sin tur påverkar måendet. Vid KBT-behandling jobbar man systematiskt med strategier och verktyg för att komma tillrätta med besvär som t ex oro, ångest, depression, sömnsvårigheter och stress. KBT grundar sig på vetenskapligt synsätt, där forskning och utveckling av psykologisk behandling ständigt pågår. Behandlingarna är oftast kortvariga, 5-10 sessioner. Patienten förväntas vara aktiv och genomföra hemuppgifter mellan sessionerna. KBT behandlingen baseras på beteendeanalys som innehåller insamling av relevant information, analys, hur problemen uppstått samt vad det är som vidmakthåller problemen.

KBT på nätet innebär att patienten på egen hand arbetar med ett strukturerat självhjälpsmaterial via internet och samtidigt har tillgång till individuellt anpassat stöd av en professionell behandlare. Det är en säker och evidensbaserad behandlingsmetod som utvecklats inom ett antal olika områden.

De flesta vårdcentraler och ungdomshälsor i Östergötland erbjuder behandlingsprogram för ångest/oro, stress, depression och sömnsvårigheter. Behandlingen ingår i 1177 Vårdguidens e-tjänster.

Film om KBT på nätet
Så här går det till. Information till patienter och invånare.


Välkommen att ta kontakt med oss på Internetbehandling i Östergötland om du har frågor eller vill ha mer information: Internetbehandling@regionostergotland.se
 


 

Aktuellt

KBT-behandling på nätet utökas

[2016-05-18]
Fler kan få KBT-behandling mot ångest via nätet

[2015-11-26]
KBT på nätet erbjuds från årsskiftet

Länkar

 

Om stöd och behandling (SKL) 

1177.se - om KBT på nätet

 

Behandling via internet har i forskning visat sig ha lika god effekt som traditionell behandling för ett flertal tillstånd.