Region Östergötland

Beslut om listning i primärvården

Utifrån nya patientlagen har hälso- och sjukvårdsnämnden fattat ett beslut som innebär att en patient har rätt att välja vård vid vilken vårdcentral som helst inom regionen, under förutsättning att patienten listar sig på den vårdcentralen.

Det finns ingen begränsning i hur ofta omlistning kan ske. Utomlänspatienter som vill söka primärvård i regionen skall även de lista sig på en vårdcentral inom Region Östergötland. Vid akuta besök gäller alltid medicinsk prioritering oavsett om patienten är listad eller inte. 

Beslutet finns att läsa i sin helhet på Region Östergötlands webbplats.